Πόσα δισ. ευρώ πρέπει να επενδύσει η Ελλάδα ως το 2030 για την “πράσινη μετάβαση”

Πόσα δισ. ευρώ πρέπει να επενδύσει η Ελλάδα ως το 2030 για την “πράσινη μετάβαση”
Ï ÌÜíïò ÌáíïõóÜêçò, Chairman ÁÄÌÇÅ, ìéëÜåé êáôÜ ôçí 3ç çìÝñá åñãáóéþí, óôï 8ï Ïéêïíïìéêü Öüñïõì ôùí Äåëöþí, óôï Åõñùðáúêü ÊÝíôñï Ðïëéôéóìïý, ÐáñáóêåõÞ 28 Áðñéëßïõ 2023. Ôï öåôéíü 8ï óõíÝäñéï ôïõ Ïéêïíïìéêïý Öüñïõì ôùí Äåëöþí Ý÷åé êåíôñéêü èÝìá “Paradigm Shifts” êáé äéåîÜãåôáé áðü ôéò 26 Ýùò ôéò 29 Áðñéëßïõ 2023. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/×ÁÓÉÁËÇÓ ÂÁÚÏÓ
15 δισ. είναι οι εκτιμώμενες επενδύσεις σε ΑΠΕ και 7 δισ. σε δίκτυα.

Επενδύσεις ύψους 22 δισ. ευρώ σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και δίκτυα απαιτούνται ως το 2030, επίπεδα τα οποία θεωρούνται εφικτά από το τραπεζικό σύστημα, δεδομένου ότι οι τράπεζες κατά την προηγούμενη 7ετία «που δεν ήταν η καλύτερη», χρηματοδότησαν με 8-10 δισεκατομμύρια τον τομέα. Αυτό επισήμανε ο γενικός διευθυντής (Chief Corporate & Investment Banking) της Τράπεζας Πειραιώς, Θόδωρος Τζούρος, μιλώντας στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Ειδικότερα 15 δισ. είναι οι εκτιμώμενες επενδύσεις σε ΑΠΕ και 7 δισ. σε δίκτυα.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ Μάνος Μανουσάκης επισήμανε την ανάγκη να αναπτυχθεί η αποθήκευση ενέργειας προκειμένου να μην γίνονται περικοπές “πράσινης” ενέργειας αλλά και να αναπτυχθούν νέοι διάδρομοι μεταφοράς ηλεκτρισμού. Ο ΑΔΜΗΕ, όπως είπε, είναι σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου η ενέργεια που θα μεταφέρεται από την Κύπρο, το Ισραήλ και τη Β.Αφρική προς την Ελλάδα, να φθάνει στην Κεντρική Ευρώπη με κάθετους διαδρόμους από νότο προς βορρά.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων, Αριστοφάνης Στεφάτος, εξέφρασε την αισιοδοξία του για την προοπτική ανάδειξης της Ελλάδας σε ενεργειακό κόμβο καθώς η χώρα, όπως είπε, διαθέτει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Μένει να επιβεβαιωθεί, προσέθεσε, αν όλα πάνε καλά, ότι η χώρα μας θα τροφοδοτήσει την Ευρώπη με σημαντικές ποσότητες φυσικού αερίου, τομέας στον οποίο οι έρευνες επιταχύνθηκαν τους τελευταίους 13 μήνες. «Οι επενδυτές πίστεψαν τις προθέσεις μας και εμείς ανταποκριθήκαμε με την ταχύτητα των αδειοδοτήσεων», ανέφερε.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ο καθηγητής, πρώην υπουργός Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης εξέφρασε την ικανοποίηση του για την επιτάχυνση των ερευνών για υδρογονάνθρακες, ύστερα από ακινησία 6-7 ετών, όπως είπε. Άσκησε κριτική για καθυστερήσεις στο πρόγραμμα “Εξοικονομώ” και για το επίπεδο των τιμών της ενέργειας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις ενώ ζήτησε η ενεργειακή μετάβαση να στηριχθεί σε εγχώρια παραγωγή εξοπλισμού.

Ο Βαρνάβας Θεοδοσίου, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ExxonMobil Κύπρου, ανέφερε ότι οι υδρογονάνθρακες θα συνεχίσουν να καλύπτουν σημαντικό τμήμα του ενεργειακού μείγματος μέχρι το 2050.

Ο διευθύνων σύμβουλος του τομέα Upstream της Helleniq Energy, Τάσος Βλασόπουλος, περιέγραψε τα βήματα με τα οποία επιταχύνθηκε η έρευνα για υδρογονάνθρακες στον ελληνικό χώρο.

Ο επικεφαλής του κλάδου ενέργειας της Mytilineos, Γιάννης Καλαφατάς, επισήμανε την ανάγκη επανασχεδιασμού των αγορών ενέργειας, καθώς το ηλεκτρικό σύστημα μεταφέρεται από τα ορυκτά καύσιμα προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενώ και η ζήτηση ενέργειας γίνεται πιο απρόβλεπτη καθώς νέοι τομείς όπως οι μεταφορές βαίνουν προς εξηλεκτρισμό.

Ο γενικός διευθυντής της Σωληνουργίας Κορίνθου, Ηλίας Μπεκίρος, υπογράμμισε τα πλεονεκτήματα της ανάδειξης της Ελλάδας σε ενεργειακό κόμβο για όλες τις μορφές ενέργειας (φυσικό αέριο, ανανεώσιμες πηγές, υδρογόνο, αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα) που θα σημάνει ενεργειακή ανεξαρτησία της χώρας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ: