Πόσο ανακυκλώνουν οι Έλληνες; – Το 3ο χαμηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη

Πόσο ανακυκλώνουν οι Έλληνες; – Το 3ο χαμηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη
Photo: pixabay.com
Με 426 κιλά ανά άτομο σε σχέση με την πρώτη της λίστας, την Αυστρία.

Προς τις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρέθηκε για το 2022 η Ελλάδα ως προς το ποσοστό ανακύκλωσης που έκαναν οι πολίτες, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Eurostat.

Συνολικά η ΕΕ κατέγραψε μέσο όρο 249 κιλά ανά άτομο, μειωμένο από τον μέσο όρο του 2021 που ήταν 264 κιλά ανά άτομο.

Η Αυστρία (516 kg), η Δανία (411 kg) και η Γερμανία (409 kg) είχαν την υψηλότερη ποσότητα ανακυκλωμένων αποβλήτων ανά άτομο. Από την άλλη πλευρά, η Ρουμανία (36 kg), η Μάλτα (75 kg) και η Ελλάδα (90 kg) είχαν τη χαμηλότερη ποσότητα.

Αστικά απόβλητα

Το 2022, η ποσότητα των αστικών αποβλήτων που παρήχθησαν ανά άτομο στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανήλθε σε 513 kg, 19 kg ή 4% ανά άτομο λιγότερα από ό,τι το 2021 (532 kg) και 46 kg περισσότερα από ό,τι το 1995 (467 kg).

Η παραγωγή αστικών αποβλήτων διέφερε σημαντικά μεταξύ των μελών της ΕΕ. Το 2022, οι Αυστριακοί (827 kg ανά άτομο), οι Δανοί (787 kg) και οι Λουξεμβούργιοι (720 kg) πολίτες παρήγαγαν τη μεγαλύτερη ποσότητα αστικών αποβλήτων. Η χαμηλότερη ποσότητα παράγεται στη Ρουμανία (301 kg), την Πολωνία (364 kg) και την Εσθονία (373 kg).

Όπως σημειώνει η Eurostat, οι διαφοροποιήσεις μεταξύ των χωρών αντανακλούν τις διαφορές στα καταναλωτικά πρότυπα, τον οικονομικό πλούτο και τη συλλογή και διαχείριση των αστικών αποβλήτων. Οι χώρες διαφέρουν ως προς το πόσο τα απόβλητα από το εμπόριο, το εμπόριο και τη διοίκηση συλλέγονται και διαχειρίζονται μαζί με τα απόβλητα από τα νοικοκυριά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ: