Πόσο παραπάνω πληρώνουμε στο κινητό όταν ταξιδεύουμε στο εξωτερικό;

Πόσο παραπάνω πληρώνουμε στο κινητό όταν ταξιδεύουμε στο εξωτερικό;
Casual man texting on mobile phone

Το 54% των ταξιδιωτών έχουν λάβει υψηλούς λογαριασμούς κινητής τηλεφωνίας ύστερα από ταξίδι τους στο εξωτερικό, σύμφωνα με έρευνα της Travelplanet24.

 

 

Η Travelplanet24 πραγματοποίησε έρευνα σε 3.500 ταξιδιώτες και παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα, τα αποτελέσματα σχετικά με τις χρεώσεις και τις καλύτερες παροχές υπηρεσιών περιαγωγής, των ελληνικών εταιρειών κινητής τηλεφωνίας.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα από την ταξιδιωτική έρευνα της Travelplanet24, οι Έλληνες, όταν ταξιδεύουν στο εξωτερικό χρησιμοποιούν το κινητό τους κυρίως για να πραγματοποιήσουν κλήσεις (31%) και πλοήγηση στο διαδίκτυο  (30%). Μόνο ένα μικρό ποσοστό, 3% των ερωτηθέντων, απάντησε ότι όταν βρίσκεται στο εξωτερικό δεν χρησιμοποιεί καθόλου το κινητό του τηλέφωνο.

Στην πλειοψηφία τους, οι ταξιδιώτες δεν αγοράζουν τοπική κάρτα SIM από την χώρα στη οποία βρίσκονται και επιλέγουν να χρησιμοποιούν υπηρεσίες ελληνικού παρόχου τηλεφωνίας για να πραγματοποιούν κλήσεις, περιήγηση στο διαδίκτυο ή αποστολή sms.  Με ποσοστό 26% , οι συμμετέχοντες ανέδειξαν την COSMOTE ως τον καλύτερο κινητής τηλεφωνίας που προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες για ταξιδιώτες. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί ότι 25%  υποστήριξε πως όλες οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας προσφέρουν παρόμοιες υπηρεσίες, οι οποίες δεν είναι ικανοποιητικές για τους Έλληνες ταξιδιώτες.

Το 54% των ταξιδιωτών απάντησαν ότι  έχουν λάβει υψηλούς λογαριασμούς κινητής τηλεφωνίας, ύστερα από ταξίδι τους στο εξωτερικό. Αν και οι περισσότεροι υποστηρίζουν ότι δεν έλαβαν πολύ υψηλές χρεώσεις, σύμφωνα με τα αποτελέσματα, χρεώσεις μέχρι 25€ έχει λάβει το 17 % των ερωτηθέντων, από 25€-50€ το 16%  από 50€-80€ το 12%, ενώ χρεώσεις οι οποίες ξεπερνούν τα 80€ έχουν λάβει το 18% των συμμετεχόντων στην έρευνα.

Επίσης, σύμφωνα με όσα υποστήριξαν οι ερωτηθέντες, ο ταξιδιώτης λαμβάνει υψηλούς λογαριασμούς ύστερα από ένα ταξίδι στο εξωτερικό, καθότι δεν είναι αρκετά προσεκτικός στην χρήση των υπηρεσιών περιαγωγής και υπερβαίνει το προκαθορισμένο όριο για ομιλία, sms ή χρήση δεδομένων, που του παρέχει το πρόγραμμα κινητής τηλεφωνίας, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πρόσθετες χρεώσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Travelplanet24, το 40% των συμμετεχόντων  στην έρευνα, είναι ηλικίας  από 26 έως 35 χρονών και κατά πλειοψηφία γένους θηλυκού.

*Τα στοιχεία συλλέχθηκαν από την travelplanet24 μέσα από έρευνα που διεξάχθηκε με ερωτηματολόγιο από τις 25.01.2016 μέχρι τις 31.01.2016 και είχε 3,674 συμμετέχοντες