Πόσους φόρους πληρώνουμε στην Ελλάδα, συγκριτικά με την ΕΕ; – Οι πρωτιές και η κατάταξη για τα ακίνητα

Πόσους φόρους πληρώνουμε στην Ελλάδα, συγκριτικά με την ΕΕ; – Οι πρωτιές και η κατάταξη για τα ακίνητα
Photo: pixabay.com
Μεταξύ άλλων, η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό για φόρους επί των προϊόντων, εκτός από ΦΠΑ και εισαγωγικούς δασμούς.  

Τις πρωτιές που καταλαμβάνει η Ελλάδα στη φορολογία επί του συνόλου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταγράφουν στοιχεία της Κομισιόν που δόθηκαν την Τετάρτη στη δημοσιότητα.

Όπως αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με βάση στοιχεία για το 2022, σε επίπεδο ΕΕ «τα κράτη μέλη εισέπραξαν 6,388 δισ. ευρώ σε φόρους, , σημειώνοντας αύξηση κατά 8,0% σε σύγκριση με το 2021. Εξετάζοντας την κατανομή ανά οικονομική λειτουργία, τα έσοδα από τους φόρους κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 12,5%, λόγω της αύξησης των κερδών των επιχειρήσεων. Τα έσοδα από τους φόρους κατανάλωσης αυξήθηκαν κατά 6,9%, υποστηριζόμενα από την επέκταση των δαπανών για ιδιωτική κατανάλωση και τον ανεξέλεγκτο πληθωρισμό.

Τέλος, τα έσοδα από τους φόρους στην εργασία αυξήθηκαν κατά 6,8% χάρη στη συνεχιζόμενη αύξηση της απασχόλησης. Το 2022, τα έσοδα από τους φόρους στην εργασία (συμπεριλαμβανομένων των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης) ανήλθαν στο 50,6% των συνολικών φορολογικών εσόδων, τα έσοδα από τους φόρους στην κατανάλωση ανήλθαν στο 27,3% του φορολογικού μείγματος και το υπόλοιπο 22,1% προήλθε από τους φόρους στο κεφάλαιο. Οι εξελίξεις των τελευταίων ετών υποδηλώνουν μια μικρή μετατόπιση από τους φόρους στην εργασία και την κατανάλωση προς τους φόρους στο κεφάλαιο», σημειώνεται στην ανακοίνωση της Κομισιόν.

Για την Ελλάδα

Σε επίπεδο ΕΕ, η χώρα κατέγραψε το υψηλότερο ποσοστό από φόρους επί του ΑΕΠ σε κατηγορίες όπως:

  1. Φόροι επί των προϊόντων, εκτός από ΦΠΑ και εισαγωγικούς δασμούς
  2. «Άλλοι» άμεσοι φόροι
  3. Περιβαλλοντικοί φόροι
  4. Ενεργειακοί φόροι

Ακόμα, η Ελλάδα είχε το δεύτερο υψηλότερο επίπεδο φόρων στην ΕΕ σε:

  • Έμμεσους φόρους
  • Φόρους κατανάλωσης
  • Φόρους επί των καυσίμων κίνησης
  • Επαναλαμβανόμενους φόρους επί της ακίνητης περιουσίας
  • Αφανείς φορολογικούς συντελεστές επί της εργασίας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ: