Πότε είναι πραγματικά αποδοτική η ομαδική δουλειά για τους εργαζομένους

pixabay.com

Είναι γεγονός ότι ένα μεγάλο μέρος των λειτουργιών μιας επιχείρησης βασίζεται στην ομαδική εργασία.

Του Chidiebere Ogbonnaya

Και ενώ η ομαδική εργασία μπορεί να οδηγήσει σε καινοτόμες ιδέες και ισχυρές επιδόσεις, μπορεί ταυτόχρονα να είναι και εξαιρετικά αγχωτική. Κάποιες φορές προκύπτουν συγκρούσεις, οι άνθρωποι αρχίζουν να εξαρτώνται υπερβολικά ο ένας από τον άλλον, κάποιοι παραπονιούνται ότι δεν αναγνωρίζεται επαρκώς η συνεισφορά τους κλπ. Συνολικά, η ομαδική δουλειά συνοδεύεται από σημαντικά κόστη συντονισμού. Όμως, η μέχρι τώρα σχετική έρευνα δεν μας έχει πει πολλά ως προς το πόσο αγχωτική μπορεί να είναι η ομαδική δουλειά, και από πού προκύπτει το εν λόγω στρες. Μελετώντας την επίδραση της ομαδικής εργασίας στην ευημερία των εργαζομένων, έχει δειχθεί ότι αρκετό στρες προέρχεται από την πίεση που ασκούν οι μάνατζερ στους εργαζομένους.

Αν και κάποια πίεση είναι αναγκαία για να ενθαρρυνθούν οι εργαζόμενοι να αποδώσουν τα μέγιστα, η άσκηση υπερβολικής πίεσης μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλα προβλήματα, όπως οι μέτριες επιδόσεις και η χαμηλή παραγωγικότητα.

Συγκεκριμένα, ανέλυσα δεδομένα από δομημένες συνεντεύξεις με 664 μάνατζερ από διαφορετικές βρετανικές εταιρείες, όπου όλοι οι εργαζόμενοι εργάζονται σε τυπικά καθορισμένες ομάδες. Στη συνέχεια, μελέτησα δεδομένα έρευνας γνώμης από μία τυχαία επιλογή 5-20 εργαζομένων (συνολικά 4.311 εργαζόμενοι) σε κάθε εταιρεία όπου έλαβαν χώρα οι συνεντεύξεις με τους μάνατζερ. Η έρευνα γνώμης ζήτησε από τους εργαζομένους να αναφερθούν στα επίπεδα αφοσίωσής τους στον οργανισμό όπου δουλεύουν, στον όγκο πίεσης που αισθάνονται στη δουλειά, και στο πόσο συχνά νοιώθουν ένταση ή άγχος εξαιτίας της δουλειάς.

Το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξα είναι ότι η ομαδική εργασία φαίνεται να επηρεάζει τις οργανωτικές επιδόσεις και την ευημερία των εργαζομένων με διαφορετικούς τρόπους. Αφενός, υπάρχει μια θετική σχέση μεταξύ της ομαδικής δουλειάς και των οργανωτικών επιδόσεων, η οποία εξηγείται από την αίσθηση δέσμευσης των εργαζομένων προς τον οργανισμό. Εκεί όπου οι εργαζόμενοι μοιράζονται την ευθύνη για συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες, οι μάνατζερ ανέφεραν αυξημένα επίπεδα παραγωγικότητας και καλύτερη ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών.

Αφετέρου, όμως, βρήκα ότι μεγαλύτερα επίπεδα ομαδικής δουλειάς αυξάνουν τον όγκο των απαιτήσεων προς τους εργαζομένους, γεγονός που τους καθιστά πιο αγχωμένους σε σχέση με την εργασία τους. Όσο περισσότερο αισθάνεται ένας εργαζόμενος ότι τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας βασίζονται πάνω του, τόσο νοιώθει ότι έχει ανεπαρκή χρόνο για να κάνει τη δουλειά του. Κι αυτό, βέβαια, συνιστά μια μείζονα πηγή στρες. Το αίσθημα κοινής ευθύνης μεταφράζεται σε υποχρέωση αύξησης των ωρών εργασίας.

Συνολικά, η ομαδική δουλειά είναι εδώ για να μείνει. Οι μάνατζερ καλό θα ήταν να κατανοήσουν τη δυνητικά «σκοτεινή πλευρά» της δουλειάς που απαιτεί τη συνεργασία με συναδέλφους. Για να επιτύχουν καλύτερα αποτελέσματα, οι διευθυντές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το άγχος που συνοδεύει την ομαδική δουλειά. Η ξεκάθαρη ανάθεση καθηκόντων και η συζήτηση επ’ αυτών βοηθά σίγουρα στη μείωση του σχετικού άγχους.

Πηγή: Harvard Business Review