Πού επικεντρώνεται η τρίτη εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ για την ελληνική αγορά

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Γιώργος Σταθάκης παρέλαβε τη σχετική έκθεση του Οργανισμού.

Ένα αναπτυξιακό αποτύπωμα αφήνουν στην ελληνική οικονομία οι συστάσεις του ΟΟΣΑ, όπως αναφέρθηκε από τους ομιλητές στην εκδήλωση τελετής παράδοσης από τον ΟΟΣΑ στην ελληνική κυβέρνηση της Έκθεσης Αξιολόγησης Συνθηκών Ανταγωνισμού στην Ελλάδα-2017.

Το κόστος του έργου ήταν 1,3 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χωρίς την συμμετοχή της Ελλάδας σε αυτή τη χρηματοδότηση. Όπως είπε στην εκδήλωση ο νέος υπουργός Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης, (πρώην υπουργός Οικονομίας), η τρίτη εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ είναι μία από τις πολλές παρακαταθήκες θεμάτων που κλείνουν στο υπουργείο Οικονομίας και συγκριτικά με τις δύο προηγούμενες οι συστάσεις αφορούν μεγαλύτερο εύρος νομοθεσίας.

Ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας του ΟΟΣΑ Ριντάρο Ταμάκι ανέφερε ότι η έκθεση θα βοηθήσει την πορεία της χώρας προς την ανάπτυξη και έχει δώσει ώθηση σε έργα σε πολλούς τομείς της οικονομίας αλλά και σε τομείς όπως η εκπαίδευση και η καταπολέμηση της διαφθοράς. «Η νομοθεσία που αφορά στον ανταγωνισμό είναι σημαντικό εργαλείο για να βοηθήσει στην ανθεκτικότερη ανάπτυξη» είπε ο ίδιος και συνέχισε: «η χώρα πέρασε βαθιά και επώδυνη πορεία και οι συνέπειες της κρίσης είναι ακόμη ορατές, με τους πολίτες να βιώνουν ακόμη στοιχεία της, όμως η πλήρης ανάκαμψη θα πάρει κι αυτή το χρόνο της».

Σημείωσε ότι αν εφαρμοστούν οι συστάσεις θα υπάρξει όφελος για την ελληνική οικονομία, τουλάχιστον, 414 εκατ. ευρώ. Ως παράδειγμα ανέφερε ότι αρκετές από τις συστάσεις που έγιναν για τον κατασκευαστικό τομέα στοχεύουν στην αύξηση της συμμετοχής στους διαγωνισμούς δημοσίων έργων και μελετών. Οι χαμηλότερες τιμές συνδέονται με υψηλότερη συμμετοχή. Αναλύθηκαν οι διαγωνισμοί στην Ελλάδα από το 2010 έως το 2015 και βρέθηκε ότι κατά μέσο όρο μια επιπλέον προσφορά σε διαγωνιστική διαδικασία οδηγεί σε μεγαλύτερες εκπτώσεις κατά έναν μέσο όρο του 30-34% με όφελος που ανέρχεται στα 18 εκατ. ευρώ ετησίως.

Οι πέντε τομείς που καλύπτει η μελέτη του ΟΟΣΑ:

Ηλεκτρονικό εμπόριο, κατασκευές (οικοδομές), μέσα ενημέρωσης (Media), χονδρικό εμπόριο και κάποιους τομείς της μεταποιητικής βιομηχανίας όπως τα χημικά και φαρμακευτικά προϊόντα.

Οι τομείς αυτοί εκφράζουν συνολικά το 11,2% του ΑΕΠ και το 16,7% των θέσεων εργασίας στην Ελλάδα.

Οι κυριότερες συστάσεις του ΟΟΣΑ για τον καθένα από τους τομείς συνοψίζονται ως εξής:

Ηλεκτρονικό εμπόριο
Εξαπλούστευση, εξορθολογισμό και κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών, προκειμένου να αρθεί η νομική αβεβαιότητα. Καλύτερη κάλυψη των αναγκών των χρηστών του ηλεκτρονικού εμπορίου, των οποίων η δραστηριότητα βασίζεται σε αυτοποιημένες και τυποποιημένες διαδικασίες. Εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τους ξένους προμηθευτές.

Κατασκευές
Οι εταιρείες, θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν προσφορά για έναν διαγωνισμό, εφ’ όσον πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται από τον διαγωνισμό, ανεξάρτητα από την κατηγορία στην οποία έχουν καταταχθεί στα μητρώα.

Media
Θα πρέπει να αποσαφηνισθούν οι κανόνες που ρυθμίζουν τους ραδιοφωνικούς σταθμούς και να χαλαρώσουν οι κανόνες για τις άδειες, τη διάρθρωση των επιχειρήσεων και τις σταυροειδείς συμμέτοχες στον τομέα της συνδρομητικής τηλεόρασης.

Ο ορισμός της έννοιας των ανεξάρτητων παραγωγών του οπτικοακουστικού περιεχομένου θα πρέπει να επανεξεταστεί κάτω από το πρίσμα της σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας.

Χονδρικό εμπόριο
Κατάργηση των εμποδίων εισόδου στην αγορά, όπως αυτών που προκαλούνται από το αυστηρό σύστημα αδειών για το χονδρικό εμπόριο καυσίμων. Να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός ανάμεσα στους χονδρέμπορους αλλάζοντας τη ρύθμιση των αποκλειστικών συμβάσεων ανάμεσα σε χονδρέμπορους και λιανοπωλητές καύσιμων ώστε να μη μπορούν να επεκταθούν πέρα από την ημερομηνία λήξης τους.

Φαρμακευτικά προϊόντα
Οι κανόνες θα πρέπει ν’ αλλάξουν ώστε να γίνουν τα γενόσημα φάρμακα ακόμα πιο φθηνότερα απ’ ότι ορίζουν οι ισχύοντες κανόνες. Θα ενισχυθεί έτσι ο ανταγωνισμός και θα επιτευχθεί η μεγαλύτερη διείσδυση των γενόσημων στην αγορά.

Σύμφωνα με την έκθεση ανάμεσα στα οφέλη που απορρέουν από τον ανταγωνισμό είναι η μείωση των τιμών για τους καταναλωτές, περισσότερες επιλογές, καλύτερη ποιότητα σε υπηρεσίες και προϊόντα, δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας και αύξηση επενδύσεων στην καινοτομία.

Αντίστοιχα και για τη νομοθεσία στον τομέα του χονδρεμπορίου νωπών τροφίμων επισημάνθηκε ότι ο περιορισμός πρέπει να χαλαρώσει ώστε να επιτρέπει στους χονδρέμπορους να εγκαταστήσουν ανταγωνιστικές αγορές, ενώ στο φαρμακευτικό κλάδο η αλλαγή της ρύθμισης για τα γενόσημα, αυξάνει το όφελος για τους καταναλωτές κατά 34 εκατ. ευρώ ετησίως και τέλος, αναφέρθηκε ότι «ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στην ισοπροπυλική αλκοόλη εφαρμόζεται κατά περίπλοκο τρόπο που αλλοιώνει τις επιλογές και αυξάνει αδικαιολόγητα το κόστος των επιχειρήσεων. Η άρση του φόρου αυτού θα εξαλείψει αυτό το κόστος και θα οδηγήσει σε χαμηλότερες τιμές, αυξάνοντας το όφελος για τους καταναλωτές κατά 3,6 εκατ. ευρώ ετησίως». Ακόμη, ανέφερε ότι οι συστάσεις του ΟΟΣΑ αφορούν το 11% του ΑΕΠ και το 16% της απασχόλησης.

Για να φανούν τα οφέλη των συστάσεων στην πραγματική οικονομία, όπως ανέφεραν τα στελέχη του ΟΟΣΑ, θα πάρει χρόνο και επειδή οι συστάσεις αφορούν σε συγκεκριμένο εύρος της οικονομίας – δηλαδή εστιάζουν μόνο στον ανταγωνισμό και τις τιμές των προϊόντων – απαιτούνται και άλλες πολιτικές για να επεκταθούν τα αποτελέσματα.

Σχετικά άρθρα