Πού κάνουν λάθος οι περισσότεροι σχετικά με την αποτελεσματικότητα του εμβολίου

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η αποτελεσματικότητα των εμβολίων είναι σε μεγάλο βαθμό παρανοημένη.

του Sy Mykherjee

Το κύριο ζήτημα είναι ότι τα εμβόλια της Pfizer και της Moderna έχουν ποσοστό αποτελεσματικότητας 95%, ενώ της Johnson & Johnson είναι πιο κοντά στο 66%. Αυτοί οι αριθμοί όχι μόνο δεν εξηγούν πλήρως το πόσο αποτελεσματικά είναι αυτά τα εμβόλια στην πρόληψη σοβαρών ασθενειών, νοσηλείας και θανάτων (και τα τρία είναι πολύ αποτελεσματικά στην πρόληψη αυτών των πιο ακραίων περιπτώσεων), αλλά μπορεί επίσης να οδηγήσουν σε μια βασική παρανόηση: ότι το 5% των ατόμων που έκαναν το εμβόλιο της Pfizer ή της Moderna θα μπορούσαν να κολλήσουν COVID, έναντι περίπου 34% εκείνων που έκαναν το εμβόλιο της Johnson & Johnson.

Ωστόσο, αυτό δεν λειτουργεί έτσι, λόγω της στατιστικής φύσης των κλινικών δοκιμών.

Μια αποτελεσματική κλινική δοκιμή έχει δύο ομάδες συμμετεχόντων: εκείνους που λαμβάνουν το πραγματικό σκεύασμα και εκείνους που παίρνουν κάποιο εικονικό φάρμακο. Οι τελευταίοι ονομάζονται ομάδα ελέγχου.

Κατά τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας του εμβολίου, αντιπαραβάλλουμε τον σχετικό κίνδυνο κάποιου που έλαβε μια πραγματική δόση εμβολίου (ή δύο, όπως απαιτείται από τα εμβόλια των Pfizer και Moderna) να προσβληθεί από έναν ιό, έναντι εκείνων που έλαβαν το εικονικό φάρμακο. Αυτό που σημαίνει η αποτελεσματικότητα 95% είναι ότι τα άτομα που εμβολιάστηκαν είχαν 95% χαμηλότερο κίνδυνο να εμφανίσουν συμπτωματικό COVID – οποιοδήποτε είδος συμπτώματος, ήπιο ή άλλο. Ο COVID μπορεί να εμφανιστεί χωρίς συμπτώματα και να μεταδοθεί, αλλά ο αριθμός 95% δεν μετρά αυτές τις περιπτώσεις.

Ο πιο σημαντικός αριθμός είναι πολύ μικρότερος στην περίπτωση της Pfizer και της Moderna: 0,04%. Αυτό είναι το ποσοστό των ατόμων που έκαναν το εμβόλιο και μετά εμφάνισαν συμπτωματικό COVID.

Η αποτελεσματικότητα 66% της Johnson & Johnson δεν σημαίνει ότι το 34% των ατόμων που κάνουν το εμβόλιο θα καταλήξουν να προσβληθούν από COVID. Σημαίνει ότι όσοι το κάνουν έχουν 66% χαμηλότερες πιθανότητες να αναπτύξουν συμπτωματικό COVID.

Τα εμβόλια δοκιμάστηκαν σε ένα ευρύ δημογραφικό φάσμα ατόμων και σε πολλές χώρες και, τελικά, και τα τρία αυτά εμβόλια είναι εξαιρετικά αποτελεσματικά στην πρόληψη των χειρότερων πιθανών αποτελεσμάτων. Κανένα άτομο που έλαβε το εμβόλιο της Johnson & Johnson σε κλινικές δοκιμές δεν νοσηλεύτηκε ούτε πέθανε από την ασθένεια 28 ημέρες μετά από μία μόνο δόση. Και έξι έως επτά εβδομάδες μετά τη χορήγηση του εμβολίου, κανένας από όσους έκαναν κάποιο από αυτά τα εμβόλια σε δοκιμές δεν νοσηλεύτηκε ούτε πέθανε.