«Πράσινο φως» από τη Βουλή στην κατάργηση της μείωσης του αφορολόγητου – Απείχε η ΝΔ από την ψηφοφορία

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ψηφίστηκε και τροπολογία για τη διαγραφή επιβαρύνσεων νομικών προσώπων – Με τη σημερινή ψηφοφορία ολοκληρώνεται η τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδος.

Ψηφίστηκαν από την Ολομέλεια τα νομοσχέδια του υπουργείου Υγείας για την κύρωση της Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας, στο οποίο εντάχθηκαν η τροπολογία για την κατάργηση της μείωσης του αφορολόγητου και ακόμη 16 υπουργικές τροπολογίες.

Τη ρύθμιση για την κατάργηση της μείωσης του αφορολόγητου υπερψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ ενώ «παρών» ψήφισαν το ΚΚΕ και το Ποτάμι. Η ΝΔ, η ΔΗΣΥ και η ΧΑ, απείχαν.

Με την ολοκλήρωση της σημερινής συνεδρίασης κλείνει ουσία η τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδος, η οποία τύποις αναμένεται να ολοκληρωθεί με τη θυροκόλληση του Προεδρικού Διατάγματος για τη διάλυση της Βουλής.

Ψηφίστηκε και τροπολογία για τη διαγραφή επιβαρύνσεων νομικών προσώπων

Τροπολογία που προβλέπει ότι καταλογιστικές πράξεις που εκδόθηκαν μετά την ημερομηνία μεταβίβασης των μετοχών ή περιουσιακών στοιχείων και αφορούν προγενέστερες της μεταβίβασης περιόδους δεν εκτελούνται και ανακαλούνται υποχρεωτικά κατά το μέρος που αφορούν το νομικό πρόσωπο ως αστικώς συνυπεύθυνο κατατέθηκε στη Βουλή από τον υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο και την υπουργό Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου, και ψηφίστηκε στο νομοσχέδιο για τις δωρεές του Ιδρύματος Νιάρχος στο Δημόσιο.

Ειδικότερα η αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας είναι η ακόλουθη:

«Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 1 συμπληρώνεται η τροποποίηση που είχε επέλθει στο άρθρο 152 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, προκειμένου να διευκρινισθεί ότι η μη κήρυξη ως αστικώς συνυπευθύνου του νομικού προσώπου που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης καταλαμβάνει και εκείνες τις περιπτώσεις που η καταλογιστική πράξη δεν είχε μεν εκδοθεί ως την ημερομηνία μεταβίβασης των μετοχών ή περιουσιακών στοιχείων, εκδόθηκε, όμως, πριν την έναρξη ισχύος του ν.4469/2017, με αποτέλεσμα τη μη εφαρμογή των ευνοικών διατάξεων του νόμου αυτού και κατά συνέπεια τη δυσμενή διακριτική μεταχείριση των φορολογούμενων για κάτι που δεν αποτελεί δική τους υπαιτιότητα και δεν αιτιολογεί δικαιοπολιτικά διαφορετική μεταχείρισή τους. Στις περιπτώσεις αυτές προβλέπεται ότι τυχόν επιβαρύνσεις για τις οποίες το νομικό πρόσωπο έχει κηρυχθεί αστικώς συνυπεύθυνο πλέον δεν οφείλονται. Τέλος προβλέπεται ότι για την εφαρμογή των ανωτέρω υποβάλλεται σχετική αίτηση στην αρχή που εξέδωσε την καταλογιστική πράξη».

Η αίτηση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος και η πράξη ανάκλησης επιδίδεται υποχρεωτικά ενός 10 ημερών από την υποβολή της αίτησης. Η διάταξη αυτή καταλαμβάνει και δικαστικά εκκρεμείς υποθέσεις.

Η νέα διάταξη προβλέπει ότι:

«Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 152 του ν.2960/2001 (Α 265) όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του ν.4469/2017 (Α 62) προστίθενται εδάφια ως εξής:

Στις περιπτώσεις των δύο προηγούμενων εδαφίων, καταλογιστικές πράξεις που εκδόθηκαν μετά την ημερομηνία μεταβίβασης των μετοχών ή περιουσιακών στοιχείων και αφορούν προγενέστερες της μεταβίβασης περιόδους δεν εκτελούνται και ανακαλούνται υποχρεωτικά, κατά το μέρος που αφορούν το νομικό πρόσωπο ως αστικώς συνυπεύθυνο του οποίου οι οφειλές από πρόστιμα, πολλαπλά τέλη, δασμούς και λοιπές επιβαρύνσεις, που προέρχονται αποκλειστικά από τις ανωτέρω καταλογιστικές πράξεις διαγράφονται. Για την εφαρμογή του προηγούμενου υποβάλλεται αίτηση στην αρχή που εξέδωσε τις καταλογιστικές πράξεις. Τυχόν ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί σε εκτέλεση τους δεν επιστρέφονται και δεν συμφηφίζονται».

Σχετικά άρθρα