Πράσινο φως από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στη Lamda Development για δημόσια προσφορά νέων μετοχών

Τι αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Το διοικητικό συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αποφάσισε την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου της LAMDA DEVELOPMENT, για τη δημόσια προσφορά έως 97.014.940 νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών, και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, με καταβολή μετρητών και τιμή διάθεσης 6,70 ευρώ ανά μετοχή, καθώς και την εισαγωγή των νέων μετοχών στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.