«Πράσινο φως» από το Υπουργικό Συμβούλιο στο Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Καθορισμό κινήτρων και αντικινήτρων για τους παραγωγής αποβλήτων, τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους ΟΤΑ καθιερώνει το πρόγραμμα που παρουσίασε ο Κώστας Σκρέκας. Νέα νομοθεσία για τα πλαστικά μιας χρήσης.

«Πράσινο φως» στο Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων 2021-2030 άναψε το υπουργικό συμβούλιο. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων σε νέα ρεύματα, νέα νομοθεσία για τα πλαστικά και Εθνικά Σχέδια Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις και την Κυκλική Οικονομία.

Το πρόγραμμα εισηγήθηκε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα υιοθετεί:

 • Την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων σε νέα ρεύματα αποβλήτων (κλωστοϋφαντουργικά, ογκώδη, έπιπλα).
 • Τη νέα νομοθεσία για τα πλαστικά μιας χρήσης.
 • Τις νέες Ευρωπαϊκές οδηγίες 851/2018 και 852/2018.
 • Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την προώθηση των Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων
  (2020-2023).
 • Το νέο σχέδιο Δράσης της Ελλάδας για την Κυκλική Οικονομία.

Βασικά οριζόντια μέτρα που προβλέπει είναι:

 • Καθορισμός κινήτρων και αντικινήτρων, οικονομικών ή μη, για τους παραγωγούς αποβλήτων, τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους Ο.Τ.Α., όπως το Τέλος Ταφής και το «Πληρώνω όσο Πετάω».
 • Προώθηση κέντρων επαναχρησιμοποίησης υλικών, με υποχρέωση δημιουργίας τους για Ο.Τ.Α. και ΦΟΔΣΑ.
 • Προώθηση και υιοθέτηση Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων σε σημαντικούς τομείς της οικονομίας.
 • Διοργάνωση εκστρατειών ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης που απευθύνονται στο ευρύ κοινό με επιτυχημένα παραδείγματα προγραμμάτων πρόληψης. Θα απευθύνονται κυρίως σε τρεις βασικές ομάδες χρηστών (καταναλωτές/ νοικοκυριά, εμπόριο και βιομηχανία).

Επίσης το Πρόγραμμα προβλέπει:

 • Για τα απόβλητα τροφίμων: Μείωση κατά 30% των κατά κεφαλήν αποβλήτων τροφίμων μέχρι το 2030 σε σχέση με το 2018.
 • Για το χαρτί-χαρτόνι: Μείωση της κατανάλωσης χαρτιού και ενθάρρυνση της επαναχρησιμοποίησης.
 • Για τα υλικά-απόβλητα συσκευασίας: Πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων συσκευασίας και εξάλειψη ή ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των συσκευασιών. Αύξηση του ποσοστού επαναχρησιμοποιήσιμων συσκευασιών που διατίθενται στην αγορά.
 • Για τα πλαστικά μιας χρήσης: Μείωση της κατανάλωσης κατά 30% μέχρι το 2024 και 60% μέχρι το 2026, σε σχέση με το 2022.
 • Για τις πλαστικές σακούλες μεταφοράς: Μείωση της κατανάλωσης χρήσης πλαστικών σακουλών και προώθηση των επαναχρησιμοποιήσιμων.
 • Για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού: Υλοποίηση στην πράξη του δικαιώματος στην επισκευή, στην αναβάθμιση, μέσω της επιδιόρθωσης και επαναχρησιμοποίησης του ηλεκτρικού/ ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗΕ).
 • Για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα: Πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και προώθηση βιώσιμων προϊόντων.
 • Για τα έπιπλα: Πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων επίπλων, και προώθηση βιώσιμων και κυκλικά επίπλων.
 • Για τα βιομηχανικά απόβλητα: Πρόληψη και συνεπακόλουθη μείωση λειτουργικού κόστους λόγω εξοικονόμησης πρώτων υλών και πόρων για την αποθήκευση, επεξεργασία, διάθεση των αποβλήτων.
 • Για τα απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ): Μείωση της ποσότητας των παραγόμενων αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων στη χώρα και μετάβαση του κατασκευαστικού κλάδου προς την κυκλική διαχείριση πόρων και αποβλήτων.