«Πράσινο φως» για την απορρόφηση της εταιρείας Θορική από την Μυτιληναίος

«Πράσινο φως» για την απορρόφηση της εταιρείας Θορική από την Μυτιληναίος

Εγκρίθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης η συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρείας Θορική από την Μυτιληναίος.

Εγκρίθηκε, από το υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, η συγχώνευση με απορρόφηση της 100% θυγατρικής εταιρείας Θορική-Παραγωγή και Εμπορία Μετάλλων ΑΕΒΕ από την Μυτιληναίος ΑΕ – Όμιλος Επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η απόφαση του υπουργείου καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης 260475 την 14.10.2014.