«Πράσινο φως» για την εξαγορά της Diapo ltd από την Foodlink Cyprus ltd

«Πράσινο φως» για την εξαγορά της Diapo ltd από την Foodlink Cyprus ltd

Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού της Κύπρου η εξαγορά της Diapo ltd από την Foodlink Cyprus ltd.

Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού της Κύπρου η εξαγορά της Diapo ltd από την Foodlink Cyprus ltd.

Η Foodlink Cyprus ltd είναι θυγατρική της εταιρείας logistics Foodlink η οποία είναι εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά (ΕΝ.Α) του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού της Κύπρου συνεδρίασε εχθές, 26/02/2018 και αποφάσισε ότι η συγκεκριμένη πράξη συγκέντρωσης δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του νόμου 83(Ι)/2014, περί ελέγχου των συγκεντρώσεων.

Η εταιρεία Foodlink Cyprus ltd είχε προχωρήσει στην εξαγορά του 75% της κυπριακής DIAPO LTD στις 28 Νοεμβρίου 2017, η οποία τελούσε υπό την έγκριση της κυπριακής επιτροπής ανταγωνισμού.

Στόχος της εξαγοράς είναι η διεύρυνση του πελατολογίου, καθώς και η μεγαλύτερη και εντονότερη διεισδυτικότητα του Ομίλου FDL στην αγορά της Κύπρου.