Πράσινο φως για την εξαγορά των σούπερ μάρκετ Δούκας από τον Σκλαβενίτη

Πράσινο φως για την εξαγορά των σούπερ μάρκετ Δούκας από τον Σκλαβενίτη

Η εξαγορά επιβεβαιώνει τις προθέσεις της οικογένειας Σκλαβενίτη  να ενισχύσει την πρωτοκαθεδρία της εταιρείας στην Αττική.

Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση από την αλυσίδα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης μέρους επιχείρησης της εταιρίας Δούκας.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού με την υπ’ αριθμ. 572/VII/2013 ομόφωνη απόφασή της, ενέκρινε, κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του ν.3959/2011, τη γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που προέκυψε από τη μεταβίβαση στην Ι. & Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ μέρους της επιχειρηματικής δραστηριότητας της ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ – ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΚΑΣ (μέσω της σύναψης από την πρώτη ως μισθώτρια τεσσάρων συμβάσεων μίσθωσης επί ακινήτων πρώην μισθωμένων από τη δεύτερη, της απόκτησης από την πρώτη στοιχείων του ενεργητικού της δεύτερης και της καταβολή αποζημίωσης για την δημιουργηθείσα από τη δεύτερη άυλη εμπορική αξία).

Η Επιτροπή, σε σχετική ανακοίνωσή της, σημειώνει ότι έκρινε πως η συγκεκριμένη συγκέντρωση που αναφέρεται, πρωτίστως, στον τομέα λιανικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ, “δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά”.

Η εταιρεία Δούκας, που δημιούργησε ο κ. Ηλίας Δούκας προ εξήντα ετών, κατέχει σημαντικό μερίδιο στο νοτιοανατολικό τμήμα της Αττικής, με τρία καταστήματα – το 4ο βρίσκεται στην περιοχή της Νέας Σμύρνης – και ιδιαίτερα στις περιοχές Αγίου Δημητρίου, Δάφνης κι όμορων δήμων, με το μεγαλύτερο εξ αυτών να διαθέτει επιφάνεια σε τέσσερα επίπεδα 4.800 τ.μ. στον σταθμό Αγίου Δημητρίου του μετρό.

Η εταιρεία το 2011 είχε πωλήσεις περί τα 40 εκατ. ευρώ και απασχολεί 340 εργαζομένους, οι οποίοι με βάση τη συμφωνία περνάνε όλοι στη Σκλαβενίτης ΑΕΕ, διασφαλίζοντας πλήρως τις υπάρχουσες θέσεις εργασίας. Κατά τις υπάρχουσες πληροφορίες, η Σκλαβενίτης απέκτησε την εταιρεία Δούκας ΑΕ, αλλά τα καταστήματα παραμένουν στην ιδιοκτησία της οικογένειας Δούκα και ενσωματώνονται στο δίκτυο της Σκλαβενίτης με μακροχρόνιες μισθώσεις.

Έτσι, η 3η σε μέγεθος εταιρεία του κλάδου και έχουσα το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στην Αττική διαθέτει πλέον 91 καταστήματα.