Πράσινο φως για το «ξεπάγωμα» επενδύσεων ύψους 80 εκατ. ευρώ

Πράσινο φως για το «ξεπάγωμα» επενδύσεων ύψους 80 εκατ. ευρώ

«Ξεκλειδώνουν» επενδύσεις  με νέες νομοθετικές παρεμβάσεις, για τον αναπτυξιακό νόμο, που προωθεί το υπουργείο Οικονομίας.

«Ξεκλειδώνουν» επενδύσεις που αγγίζουν τα 80 εκατ. ευρώ με νέες νομοθετικές παρεμβάσεις που προωθεί το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Ουσιαστικά επιταχύνονται οι χρηματοδοτήσεις παλιών αιτήσεων για επενδυτικά σχέδια προηγούμενων αναπτυξιακών νόμων με νέα ρύθμιση που αναμένεται να κατατεθεί εντός του επόμενου 10ημέρου στη Βουλή.

Συγκεκριμένα, τροποποιούνται επί το ευνοϊκότερο για τους επενδυτές οι αρχικές ρυθμίσεις του Ν.4399/2016 που αφορούν στην τμηματική καταβολή της επιχορήγησης των επενδυτικών σχεδίων των προηγούμενων αναπτυξιακών νόμων 3299/2004 και 3908/2011.

Η τμηματική καταβολή της επιχορήγησης προβλέφθηκε αρχικά στον Ν.4399/2016, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη, πραγματική καταβολή των εγκεκριμένων ποσών στους επενδυτές, χωρίς τα φαινόμενα αδυναμίας καταβολής και ασυνέπειας του κράτους που εμφανίζονταν υπό το προγενέστερο νομοθετικό καθεστώς.

«Με δεδομένη τη βελτίωση της δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας και της δυνατότητας αμεσότερης καταβολής των ενισχύσεων, η ρύθμιση επιδιώκει την καταβολή άπαξ ή σε λιγότερες δόσεις των υπολειπόμενων ποσών ενίσχυσης στους επενδυτές, προκειμένου να αυξηθεί η ρευστότητα στην αγορά και να εκκαθαριστούν ταχύτερα οι εκκρεμότητες των παλαιών αναπτυξιακών νόμων» όπως σχολίασαν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ πηγές του υπουργείου Οικονομίας.

Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται με τρία, κυρίως, μέτρα:

Πρώτον, αυξάνεται το όριο του υπολειπόμενου ποσού ενίσχυσης ή καταβολής της τελευταίας δόσης των 20.000 ευρώ σε 300.000 ευρώ, προκειμένου αυτό να καταβληθεί άπαξ.

Δεύτερον, δίνεται η δυνατότητα συγχώνευσης των δόσεων σε μία ή περισσότερες ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και το ύψος του υπολειπόμενου ποσού ενίσχυσης, με έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης.

Τρίτον, λαμβάνεται πρόνοια, ώστε να καταβάλλεται άπαξ το σύνολο του υπολειπόμενου ποσού της επιχορήγησης σε επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε ειδικές περιοχές, δηλαδή σε ορεινές, παραμεθόριες νησιωτικές περιοχές, περιοχές που παρουσιάζουν πληθυσμιακή μείωση, καθώς και περιοχές με ιδιαίτερα αυξημένες προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές.