Πρεμιέρα για την εξαήμερη εργασία: Όλα όσα αλλάζουν σε ωράρια και αμοιβές

Πρεμιέρα για την εξαήμερη εργασία: Όλα όσα αλλάζουν σε ωράρια και αμοιβές
Photo: pixabay.com
Οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή του μέτρου.

Η εξαήμερη εργασία κάνει πρεμιέρα σήμερα, Δευτέρα 1η Ιουλίου, φέρνοντας αλλαγές στο εργασιακό τοπίο της Ελλάδας.

Σε ποιους αφορά η νέα ρύθμιση

Η εξαήμερη εργασία αφορά επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας με εναλλασσόμενες βάρδιες. Αυτές οι επιχειρήσεις, που λειτουργούν 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα, θα μπορούν να ζητούν από τους εργαζομένους να δουλεύουν και την έκτη ημέρα της εβδομάδας. Αυτό συνοδεύεται με προσαύξηση του ημερομισθίου κατά 40%, και 115% αν η έκτη ημέρα εργασίας είναι αργία ή Κυριακή.

Οι φορείς του Δημοσίου, οι ΔΕΚΟ, η βιομηχανία, καθώς και κλάδοι του ιδιωτικού τομέα συνεχούς λειτουργίας που εφαρμόζουν σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας, μπορούν να ενταχθούν σε αυτό το καθεστώς. Ωστόσο, εξαιρούνται οι τομείς του τουρισμού και της εστίασης.

Προϋποθέσεις και όροι εφαρμογής

Για να εφαρμοστεί η εξαήμερη εργασία, πρέπει να τηρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

  • Η επιχείρηση πρέπει να έχει δηλώσει προκαταβολικά στο σύστημα ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ ότι ανήκει στην κατηγορία των επιχειρήσεων συνεχούς λειτουργίας.
  • Κάθε φορά που επιθυμεί να εφαρμόσει την έκτη ημέρα εργασίας, πρέπει να δηλώνεται εκ των προτέρων στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ ότι υπάρχει ιδιαίτερα αυξημένος φόρτος εργασίας για τη συγκεκριμένη περίοδο.
  • Η εργασία κατά την έκτη ημέρα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 8 ώρες και δεν επιτρέπεται υπερεργασία ή υπερωριακή απασχόληση.
  • Σε επιχειρήσεις με νυχτερινές βάρδιες πενθημέρου (00:00-06:00), δεν επιτρέπεται η εργασία κατά την έκτη ημέρα στη νυχτερινή βάρδια.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Αμοιβές

Οι εργαζόμενοι που θα δουλεύουν την έκτη ημέρα θα λαμβάνουν ημερομίσθιο προσαυξημένο κατά 40%. Εάν η έκτη ημέρα εργασίας συμπίπτει με αργία ή Κυριακή, η προσαύξηση ανέρχεται σε 115%. Επιπλέον, οι εργοδότες υποχρεούνται να καταχωρούν τα στοιχεία των χρονικών ορίων εργασίας των εργαζομένων τους στη δήλωση οργάνωσης του χρόνου εργασίας πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόμενους.

Έλεγχος και επιτήρηση

Ο αυξημένος φόρτος εργασίας θα υπόκειται σε έλεγχο από την Επιθεώρηση Εργασίας, ώστε να διαπιστώνεται αν δικαιολογείται η εξαήμερη εργασία. Αυτό γίνεται για να εξασφαλιστεί η σωστή εφαρμογή της ρύθμισης και η προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Εξαιρέσεις και ειδικές συνθήκες

Μέχρι στιγμής, η εξαήμερη απασχόληση προβλέπεται κυρίως σε κλαδικές συμβάσεις, όπως στον κλάδο του επισιτισμού και του τουρισμού. Σε αυτές τις περιπτώσεις, εάν οι μισθωτοί εργαστούν σε ημέρες ανάπαυσης, λαμβάνουν πρόσθετη αμοιβή ίση με ένα ημερομίσθιο, προσαυξημένο κατά 75% εάν η απασχόληση γίνει την Κυριακή ή σε θεσμοθετημένη αργία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ: