PRODEA Investments: Αειφορία και αλληλεγγύη, απαραίτητα θεμέλια ανάπτυξης

PRODEA Investments: Αειφορία και αλληλεγγύη, απαραίτητα θεμέλια ανάπτυξης
Photo: Φωτ. Προσωπικού Αρχείου
Οι «Δομές Ευθύνης» αποτελούν στρατηγική επιλογή που αντανακλά τις αρχές και τις αξίες της εταιρείας. Ενσωματώνει την αντίληψη της κοινωνικής ανταπόδοσης και της περιβαλλοντικής προστασίας.

Διαγράφοντας µια σηµαντική πορεία επιτυχίας ως η µεγαλύτερη εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, η PRODEA Investments έχει στον στρατηγικό πυρήνα της την Εταιρική Υπευθυνότητα, ως παράγοντα ανάπτυξης, όχι ως υποχρέωση, αλλά ως γνήσια ανταπόδοση µε το αίσθηµα ευθύνης που δηµιουργεί η διαρκής εταιρική της εξέλιξη. Μέσα από το πολυετές πρόγραµµα «Δοµές Ευθύνης», υλοποιεί ένα πλέγµα ουσιαστικών παρεµβάσεων, σε εθνικό επίπεδο. Αφουγκράζεται τις επιταγές της εποχής και ανταποκρίνεται στις ανάγκες που δηµιουργούνται, µέσα από µια θεσµική προσέγγιση, σε συνεργασία µε καταξιωµένους φορείς, µε διαφάνεια και πάντα υπό το πρίσµα της στρατηγικής της.

Έχοντας ξεκινήσει τη δράση τους το 2016, οι «Δοµές Ευθύνης» εξελίσσονται διαρκώς µε  βασικό προσανατολισµό τη βελτίωση υποδοµών, τη λειτουργική αναβάθµιση σηµαντικών δοµών, στην κατεύθυνση αντιµετώπισης καίριων κοινωνικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων.

Οι πολυδιάστατες δράσεις του προγράµµατος περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, αυτή την περίοδο τη διαµόρφωση ενός χώρου υποδοχής προσφύγων στην Αθήνα σε συνεργασία µε το Ελληνικό Συµβούλιο για τους Πρόσφυγες, που αποτελεί την παλαιότερη και µεγαλύτερη ΜΚΟ στην Ελλάδα, αποκλειστικά αφιερωµένη σε ζητήµατα διεθνούς προστασίας και την αποκατάσταση του Λόφου του Στρέφη, ένα έργο πνοής, σε συνεργασία µε τον Δήµο Αθηναίων.

Δράσεις του προγράμματος «Δομές Ευθύνης»

Photo: Φωτ. Προσωπικού Αρχείου

Η σημασία της «προσφοράς»

 Έχοντας αφοµοιώσει τις αρχές της αειφορίας στις επενδυτικές της κινήσεις, µε πιο πρόσφατη τη διάθεση του «πράσινου» οµολόγου 300εκ. ευρώ για βιοκλιµατικά κτήρια και κτήρια µε παρεµβάσεις ενεργειακής εξοικονόµησης, η PRODEA αξιοποιεί την τεχνογνωσία και την εµπειρία των στελεχών της στη διττή υπηρεσία της κοινωνίας και του περιβάλλοντος.

Ήδη, τη διετία 2020 µε 2021 ολοκληρώθηκαν κάποια πολύ σηµαντικά έργα, όπως η κτηριακή αναβάθµιση και ανακαίνιση τµηµάτων του Νοσοκοµείου Μεταξά στον Πειραιά, που εδώ και δεκαετίες προσφέρει εξειδικευµένες υπηρεσίες υγείας, ιδιαίτερα στον τοµέα των ογκολογικών παθήσεων, το έργο µόνωσης στην ταράτσα και την κεραµοσκεπή στο κτήριο της ΕΛΕΠΑΠ στην Αθήνα, που αποτελεί το πρώτο φιλανθρωπικό, µη κερδοσκοπικό σωµατείο στην Ελλάδα το οποίο παρέχει υπηρεσίες αποκατάστασης σε παιδιά από το 1937. Επίσης, η Δηµιουργία Μονάδας Φροντίδας για την ασφάλεια των παιδιών στο Γενικό Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο «Αττικόν» σε συνεργασία µε το ΕΛΙΖΑ, αλλά και τα έργα συντήρησης στους ξενώνες του Συλλόγου Φλόγα, που ιδρύθηκε το 1982 από γονείς παιδιών που πάσχουν από νεοπλασµατικές ασθένειες για τη στήριξή τους.  Ακόµη, µε επίκεντρο την προσφορά στον τοµέα της εκπαίδευσης, η PRODEA Investments, συνέβαλε στην επισκευή και κτηριακή αναβάθµιση του Χηµείου στο Γυµνάσιο και Λύκειο Σύµης.

«Πράσινη» επιχειρηματικότητα

 Εκτός από την πλούσια δράση που αναπτύσσει στον τοµέα Κοινωνικής Ευθύνης, η PRODEA Investments, έχει εγκαίρως «υιοθετήσει» την πράσινη πολιτική ανάπτυξης, επενδύοντας, εδώ και χρόνια, σε κτήρια σχεδιασµένα, σύµφωνα µε τις σύγχρονες Αρχές της Αειφορίας. Το αποτέλεσµα είναι διπλό, καθώς δηµιουργώντας «Πράσινα» Κτήρια, που χαρακτηρίζονται για την υψηλή ενεργειακή τους απόδοση και τα βιοκλιµατικά τους χαρακτηριστικά, συµβάλλει στην προστασία του πλανήτη και την ευεξία (wellbeing) των εργαζοµένων. Εξάλλου, η ανθρωποκεντρική αντίληψη της λειτουργίας της είναι µια στρατηγική επιλογή ανάπτυξης που φέρνει απτά αποτελέσµατα.

Υιοθετώντας τα σύγχρονα – διεθνή πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης, η PRODEA Investments κάνει πράξη την αφοσίωσή της στις αρχές ESG, αναλαµβάνοντας τη δική της δέσµευση ευθύνης απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον και µετασχηµατίζει την εταιρική της δράση σε παρέµβαση για τη βιώσιµη ανάπτυξη.

*Το άρθρο αναδημοσιεύεται από το νέο τεύχος του Fortune Greece που κυκλοφορεί στα περίπτερα.