Πρόγραμμα Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων προεπιλογής  – Προγραμματική μελέτη για τη Δημιουργία Κέντρου Καινοτομίας του Τροφίμου και Θερμοκοιτίασης Aγροδιατροφικών Eπιχειρήσεων.

Σχετικά άρθρα