Προϋπολογισμός: Πώς θα διανεμηθεί φέτος το κοινωνικό μέρισμα

Προϋπολογισμός: Πώς θα διανεμηθεί φέτος το κοινωνικό μέρισμα

Ποια είναι τα κριτήρια, ποια νοικοκυριά το δικαιούνται, που πρέπει να γίνουν οι αιτήσεις.

Σήμερα με την κατάθεση του πρώτου προϋπολογισμού, μετά τα προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής, θα γίνει γνωστό το ύψος του προς διανομή κοινωνικού μερίσματος.

Και εφέτος τα νοικοκυριά που θα δικαιούνται το κοινωνικό μέρισμα θα διακρίνονται σε κατηγορίες, αναλόγως του συνολικού ισοδύναμου εισοδήματός τους. Το εισόδημα του νοικοκυριού ορίζεται ως το συνολικό εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό, όλων των μελών του νοικοκυριού και από οποιαδήποτε πηγή, όπως προκύπτει από τις Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος του φορολογικού έτους 2017. Υπολογίζεται προ φόρων και μετά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και περιλαμβάνει το σύνολο των εισοδημάτων που απαλλάσσονται από τον φόρο και των εισοδημάτων που φορολογούνται με ειδικό τρόπο, καθώς και κάθε μορφή επιδομάτων και λοιπών χρηματικών μεταβιβάσεων.

Πέραν του εισοδηματικού κριτηρίου, η εκπλήρωση των προϋποθέσεων για τη χορήγηση του μερίσματος περιλαμβάνει και συγκεκριμένα όρια για την αξία της ακίνητης περιουσίας. Επιπλέον κριτήρια που τίθενται αφορούν στο ύψος των καταθέσεων των μελών του νοικοκυριού σε πιστωτικά ιδρύματα, στην μη κατανάλωση αγαθών πολυτελείας και στην μόνιμη και νόμιμη διαμονή στη χώρα κατά τα πέντε τουλάχιστον τελευταία έτη, καθώς και στην ύπαρξη χρόνου ασφάλισης τουλάχιστον ενός μήνα σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης.

Πέρυσι, η σημαντική υπέρβαση του δημοσιονομικού στόχου πρωτογενούς πλεονάσματος κατέστησε δυνατή τη χορήγηση εφάπαξ κοινωνικού μερίσματος συνολικού εκτιμώμενου ύψους 720 εκατ. ευρώ στα οικονομικά ασθενέστερα νοικοκυριά.

Το κοινωνικό μέρισμα χορηγήθηκε σε νοικοκυριά που πληρούσαν, μεταξύ άλλων, εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια και είχε σχεδιαστεί ώστε να καλύπτει το φτωχότερο 1/3 του πληθυσμού, δηλαδή το σύνολο του πληθυσμού που βρίσκεται κάτω από το όριο της φτώχειας (21,2% το 2016) και σχεδόν το σύνολο του πληθυσμού που αντιμετωπίζει συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού (35,6% το 2016).

Το 2017 το υψηλότερο εισοδηματικό κριτήριο ήταν στα 27.000 ευρώ, ενώ το περιουσιακό όριο ανερχόταν στα 180.000 ευρώ. Το κοινωνικό μέρισμα κλιμακωνόταν από 250 έως 1.350 ευρώ. Κατά μέσο όρο, τα νοικοκυριά είχαν λάβει τον περασμένο Δεκέμβριο 535 ευρώ.

Βασικό κριτήριο για την ένταξη του νοικοκυριού στους δικαιούχους, όπως και για το ύψος του δικαιούμενου μερίσματος, θα είναι και φέτος το φορολογητέο εισόδημα όλων των μελών του, όπως προκύπτει από τις φορολογικές δηλώσεις του 2017.

Το μέρισμα θα δοθεί μέσω ηλεκτρονικών αιτήσεων που θα υποβληθούν στην ειδική ιστοσελίδα www.koinonikomerisma.gr με τους κωδικούς του Taxisnet.

Η πλατφόρμα για τις αιτήσεις αναμένεται να ανοίξει μέσα στο Δεκέμβριο, ενδεχομένως από τα μέσα του μήνα, καθώς ακόμη δεν είναι ξεκάθαρο το τελικό ποσό που θα μοιραστεί στους πολίτες.

Στόχος είναι τα χρήματα αυτά να φτάσουν στις τσέπες των δικαιούχων λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, ενώ μέσα στον Δεκέμβριο η κυβέρνηση θα επιστρέψει αναδρομικά ύφους 820 εκατ. ευρώ σε ένστολους, πανεπιστημιακούς, δικαστικούς, γιατρούς του ΕΣΥ και μουσικούς της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

Ταυτόχρονα τα κονδύλια του επιδόματος θέρμανσης που θα είναι αυξημένα για τη φετινή χειμερινή σεζόν προκειμένου να μειωθεί η επιβάρυνση από την εκτίναξη της λιανικής τιμής του πετρελαίου

Το μέρισμα που θα δοθεί φέτος θα είναι και το τελευταίο αφού από το 2019 τα όποια υπερπλεονάσματα θα αξιοποιούνται εκ των προτέρων.