Προώθηση οίνων σε αγορές τρίτων χωρών για την πενταετία 2014-2018

Προώθηση οίνων σε αγορές τρίτων χωρών για την πενταετία 2014-2018

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος φτάνει τα 72 εκατ. ευρώ.

Απόφαση που αφορά τη συνέχιση της εφαρμογής του ειδικού μέτρου στήριξης «Προώθηση οίνων σε αγορές τρίτων χωρών» για την πενταετία 2014-2018, σύμφωνα και με το Εθνικό Πρόγραμμα Στήριξης που υποβλήθηκε στην ΕΕ, υπέγραψε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αθανάσιος Τσαυτάρης.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι ιδιαίτερα αυξημένος, σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο εφαρμογής και ανέρχεται στα 72 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 36 εκατ. ευρώ αφορούν κοινοτική συμμετοχή.

Το ειδικό μέτρο στήριξης αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης του ελληνικού οίνου στις σημαντικότερες αγορές τρίτων χωρών, όπως είναι οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Ρωσία, η Κίνα, η Ελβετία, κ.α., καθώς και στη μεγιστοποίηση των οφελών για τις ελληνικές συνεταιριστικές και ιδιωτικές οινοποιητικές επιχειρήσεις.

ΕΟΤ και τουριστική επιχειρηματικότητα στο νέο νομοσχέδιο

Επισημαίνεται, ότι ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 4ο έτος εφαρμογής, όσον αφορά την υλοποίηση των δράσεων του ειδικού μέτρου στήριξης «Προώθηση οίνων σε αγορές τρίτων χωρών», για τη χρονική περίοδο 2010-2013, στο πλαίσιο της Κοινής Οργάνωσης Αμπελοοινικής αγοράς και του Εθνικού Φακέλου Στήριξης, με συνολικό προϋπολογισμό 36,3 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται, ότι το μέτρο είναι συγχρηματοδοτούμενο και ενισχύεται κατά 50% από κοινοτικούς πόρους, 30% από εθνικούς και το 20% από την ιδία συμμετοχή των δικαιούχων. Έως τις 15 Οκτωβρίου 2013 ολοκληρώνονται και οι πληρωμές των δικαιούχων του προγράμματος από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η «οριζόντια» προβολή του ελληνικού κρασιού στις διεθνείς αγορές πραγματοποιήθηκε από τα προγράμματα της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αμπέλου και Οίνου (ΕΔΟΑΟ) και του Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ).

Επίσκεψη για κρασί στο Κτήμα Πρωτόπαπα

Στην τριετία εφαρμογής του μέτρου (2010-2012) υλοποιήθηκαν 42 προγράμματα και ειδικότερα:

– Δύο προγράμματα οριζόντιας προβολής του ελληνικού οίνου (ΕΔΟΑΟ-ΟΠΕ).

– Δεκαέξι ομαδικά προγράμματα και

– Εικοσιτέσσερα προγράμματα μεμονωμένων επιχειρήσεων.

Στο 4ο έτος εφαρμογής του μέτρου (2012-2013), υλοποιήθηκαν 51 προγράμματα, εκ των οποίων 25 αφορούν ανανέωση της τριετίας και 26 νέα και ειδικότερα:

– Ένα πρόγραμμα οριζόντιας προβολής του ελληνικού οίνου (ΕΔΟΑΟ-ΟΠΕ).

– Δεκατέσσερα ομαδικά προγράμματα και

– Τριάνταέξι προγράμματα μεμονωμένων επιχειρήσεων.

Η απορρόφηση των υλοποιηθέντων προγραμμάτων, κατά την τριετία εφαρμογής τους (2010-2012), ανήλθε περίπου στο 85%.

«Ο αμπελοοινικός τομέας αποτελεί σημαντικό πυλώνα της αγροδιατροφικής μας πολιτικής και ο οίνος ένα σημαντικό αγροτικό προϊόν για τη χώρα μας, που δίνει τον τόνο της εξωστρέφειας που πρέπει να αποκτήσουμε για όλη μας την αγροτική παραγωγή. Στρατηγική μας επιλογή είναι η ανάδειξη και προώθηση των ελληνικών οίνων, που έχουν ταυτότητα και ποιότητα άμεσα συνδεδεμένη με τον τόπο παραγωγής τους» δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ο κ. Τσαυτάρης πρόσθεσε: «Στο υπουργείο υλοποιούμε στοχευμένες δράσεις ανά χώρα-στόχο, ώστε τα ποιοτικά ελληνικά κρασιά να κατακτήσουν τις αγορές του εξωτερικού. Καλώ όλους τους Έλληνες οινοπαραγωγούς να αξιοποιήσουν τη μεγάλη δυνατότητα που δίνεται μέσα από το μέτρο της προώθησης, σχεδιάζοντας σε βάθος πενταετίας τη στρατηγική με την οποία θα κατακτήσουν τις διεθνείς αγορές και θα καθιερώσουν το ελληνικό κρασί επάξιο “πρεσβευτή” της ελληνικής διατροφικής κουλτούρας. Θα είμαι σύμμαχος και υποστηρικτής στην προσπάθειά τους αυτή, γιατί ο δρόμος για την έξοδο από την κρίση περνά από την ποιότητα και την εξωστρέφεια με δυναμικές συλλογικές προσπάθειες», επισήμανε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.