Πρόστιμα στη Γαλλία σε επιχειρήσεις που αμείβουν λιγότερο τις γυναίκες

Πρόκειται για μια κίνηση έτσι ώστε να γίνουν πράξη οι υποσχέσεις της κυβέρνησης για ισότητα των δύο φύλων στην οικονομική ζωή.

Δραστικά και δη ασυνήθιστα μέτρα ετοιμάζεται να λάβει το Παρίσι προκειμένου να κλείσει το μισθολογικό χάσμα ανδρών- γυναικών και να κάνει πράξη τις υποσχέσεις για ισότητα των δύο φύλων στην οικονομική ζωή.

Από 1ης Ιανουαρίου οι επιχειρήσεις θα υποχρεούνται να καταθέτουν στοιχεία για το ύψος των απολαβών των γυναικών εργαζομένων σε σύγκριση με εκείνες των ανδρών. Όπου διαπιστωθούν σημαντικές αποκλίσεις θα καλούνται να τις κλείσουν μέσα σε τρία χρόνια ή να πληρώσουν πρόστιμο, το οποίο θα φτάνει στο 1% των συνολικών μισθολογικών δαπανών της επιχείρησης.

Την τελευταία δεκαετία αρκετές χώρες, μεταξύ των οποίων οι ΗΠΑ, έχουν λάβει πρωτοβουλίες ώστε να διευκολύνουν τις γυναίκες να προσφεύγουν στη Δικαιοσύνη για μισθολογικές διακρίσεις. Στη Βρετανία πρόσφατα ψηφίστηκε νόμος, που υποχρεώνει τις εταιρείες να δημοσιεύουν τις διαφορές στους μισθούς των δύο φύλων. Στην Ισλανδία οι εταιρείες με περισσότερους από 25 υπαλλήλους πρέπει να λαμβάνουν πιστοποιητικό ισότητας στους μισθούς.

Ωστόσο η Γαλλία ετοιμάζεται να ακολουθήσει την πιο αυστηρή προσέγγιση, εστιάζοντας στην επιβολή του.

Πηγή: WSJ

 

Σχετικά άρθρα