Πρόστιμο 1,34 δισ. δολαρίων από τη Fed στη Societé Generale

Πρόστιμο 1,34 δισ. δολαρίων από τη Fed στη Societé Generale

Η απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ αφορά την παραβίαση αμερικανικών κυρώσεων σε βάρος της Κούβας.

Το ποσό του 1,34 δισεκ. δολαρίων συμφώνησε να καταβάλει στις αμερικανικές αρχές η γαλλική Societé Generale ως διακανονισμό για τις κατηγορίες που αντιμετώπιζε για παραβίαση των κυρώσεων που έχει επιβάλει η αμερικανική κυβέρνηση στην Κούβα.

Σύμφωνα με τους Financial Times, η Fed ανακοίνωσε σήμερα πως το γαλλικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ακολουθούσε επισφαλείς πρακτικές που παραβίαζαν τις εν λόγω κυρώσεις. Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η επιβολή προστίμου καθώς εκτιμάται ότι η τράπεζα «ακολούθησε ανεπαρκείς πρακτικές και διαδικασίες για να διασφαλίσει ότι οι δραστηριότητες της στα γραφεία της εκτός των ΗΠΑ συμμορφώνονται με τους νόμους περί αμερικανικών κυρώσεων».