Προθεσμία 15 ημερών στον όμιλο Καλογρίτσα από την Attica Bank, πριν «τραβήξει την πρίζα»

Στα άκρα είναι διατεθειμένη να οδηγήσει την κατάσταση η τράπεζα, εφόσον δεν λάβει σαφείς δεσμεύσεις.

 

Δεκαπέντε μέρες προθεσμία στην κατασκευαστική εταιρεία «Τοξότης» του ομίλου Καλογρίτσα δίνει η Attica Bank ούτως ώστε να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της.

Η τράπεζα έστειλε εξώδικη επιστολή στον όμιλο, προειδοποιώντας ότι εάν δεν ικανοποιηθεί ενός της προθεσμίας, τότε επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της.

«Όπως σας είναι άριστα γνωστό οι οφειλές του ομίλου εταιρειών σας προς την Τράπεζά μας δεν εξυπηρετούνται και βρίσκονται πλέον σε σημαντική καθυστέρηση (άνω των 90 ημερών). Όπως επίσης σας είναι γνωστό, παρά την εκπεφρασμένη, ξεκάθαρη και ρητή θέση της Τράπεζάς μας ότι είναι αδύνατη κάθε περαιτέρω χρηματοδότησή σας και τις επανειλημμένες συναντήσεις και επικοινωνίες μας κατά τις οποίες μας παρείχατε ρητές διαβεβαιώσεις για την άμεση εξεύρεση λύσης στα σημαντικά διαρθρωτικά και οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο όμιλος εταιρειών σας καθώς και για την αντιμετώπιση του κινδύνου κατάπτωσης των χορηγηθεισών από την Τράπεζά μας υπέρ των εταιρειών σας εγγυητικών επιστολών, μέχρι σήμερα δεν έχετε φανεί συνεπείς στις ανωτέρω ρητές δεσμεύσεις σας», αναφέρει η τράπεζα στην επιστολή της.

Επιπλέον, η Attica Bank τονίζει ότι «έχει εξαντλήσει κάθε όριο υπομονής και ανοχής έναντι των εταιρειών σας».

Η νέα διοίκηση της τράπεζας παρέλαβε μια κατάσταση κατά την οποία τα υπόλοιπα λογαριασμών της «Τοξότης» έφταναν τα 110 εκατ. ευρώ, ενώ παρουσιάζονταν και έντονα προβλήματα ρευστότητας. Έπειτα από τη στενή παρακολούθηση της πορείας της τράπεζας, η νέα διοίκηση αποφάσισε να μην ανανεώσει τα πιστοδοτικά όρια στην κατασκευαστική εταιρεία, και να αναζητήσει μια βέλτιστη λύση και για τις δύο πλευρές, χωρίς όμως αποτέλεσμα μέχρι στιγμής.