Πρώτη η Κίνα στις δαπάνες αγοράς πολυτελών ειδών

Η χώρα αναμένεται ότι θα καταγράψει δαπάνες για την αγορά πολυτελών αγαθών σε ποσοστό 65% και σε παγκόσμιο επίπεδο μέχρι το 2025.

Η Κίνα εξελίσσεται σε κινητήρια δύναμη παγκοσμίως αναφορικά με τις δαπάνες για την αγορά πολυτελών ειδών, με τους νεαρούς Κινέζους καταναλωτές να πρωταγωνιστούν στην διαμόρφωση αυτής της τάσης, σύμφωνα με τα στοιχεία αναφοράς που δημοσιοποιήθηκε σήμερα από την εταιρία διεθνών επιχειρηματικών συμβούλων McKinsey & Company.

Η Κίνα κατέγραψε ποσοστό μεγαλύτερο από το 50% των δαπανών για είδη πολυτελείας από το 2012 έως το 2018, ενώ αναμένεται ότι θα καταγράψει δαπάνες για την αγορά πολυτελών αγαθών σε ποσοστό 65% και σε παγκόσμιο επίπεδο μέχρι το 2025, όπως εκτιμάται από την παραπάνω αναφορά.