Πρωτογενές πλεόνασμα 1,5 δισ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2014

Πρωτογενές πλεόνασμα 1,5 δισ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2014

Το έλλειμμα γενικής κυβέρνησης ανήλθε σε 448 εκατ. ευρώ.

Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 1,541 δισ. ευρώ, παρουσίασε ο προϋπολογισμός το πρώτο τρίμηνο του έτους έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 520 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο του 2013 και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 878 εκατ. ευρώ.

Αυτό προκύπτει από τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, για το τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2014 σύμφωνα με τα οποία το έλλειμμα γενικής κυβέρνησης ανήλθε σε 448 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 1,354 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2013 και στόχου για έλλειμμα 1,089 εκατ. ευρώ.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 12,720 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 136 εκατ. ευρώ ή 1,1% έναντι του στόχου.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 10,678 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 728 εκατ. ευρώ ή 6,4 % χαμηλότερα έναντι του στόχου. Το σύνολο των φορολογικών εσόδων διαμορφώθηκε σε 9,666 δισ. ευρώ, 520 εκατ. ευρώ ή 5,1 % λιγότερα έναντι του στόχου.

Πιο συγκεκριμένα, κατηγορίες εσόδων που υπερέβησαν τον στόχο του τριμήνου Ιανουαρίου – Μαρτίου 2014 είναι οι εξής:

  1. Οι φόροι εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 44 εκατ. ευρώ ή 10,5%.
  2. Οι λοιποί άμεσοι φόροι κατά 173 εκατ. ευρώ ή 48,1%, λόγω κυρίως των εισπράξεων από Φόρο Πολυτελούς Διαβίωσης.
  3. Ο Φ.Π.Α λοιπών προϊόντων κατά 125 εκατ. ευρώ ή 4,8%.
  4. Οι λοιποί έμμεσοι φόροι κατά 18 εκατ. ευρώ ή 29,4 %.

Αντίθετα, υστέρησαν έναντι του στόχου:

  1. Ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 189 εκατ. ευρώ ή 87,5 %, κυρίως λόγω της παράτασης μέχρι τις 30/4, του χρόνου υποβολής της δήλωσης και απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου που καταβάλλεται τον Ιανουάριο.
  2. Οι άμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 82 εκατ. ευρώ ή 8,7%.
  3. Τα έσοδα από τον Φ.Π.Α πετρελαιοειδών και Ε.Φ.Κ. ενεργειακών προϊόντων κατά 288 εκατ. ευρώ ή 37,2% και 137 εκατ. ευρώ ή 12,3% αντίστοιχα.
  4. Τα έσοδα από τέλη κυκλοφορίας οχημάτων, κατά 46 εκατ. ευρώ ή 47,3%.
  5. Οι έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 97 εκατ. ευρώ ή 34,2 %.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 703 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 356 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 2,043 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 865 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 13,168 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 505 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 12,250 δισ. ευρώ και είναι μειωμένες έναντι του στόχου κατά 823 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 696 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013 κατά 963 εκατ. ευρώ ή σε ποσοστό 7,3%, παρά την αύξηση στις δαπάνες καταπτώσεων εγγυήσεων σε φορείς εντός γενικής κυβέρνησης κατά 349 εκατ. ευρώ και των δαπανών για τόκους κατά 115 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση του συνόλου των πρωτογενών δαπανών κατά 1,320 δισ. ευρώ ή ποσοστό 11,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) διαμορφώθηκαν σε 918 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 318 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου και κατά 439 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε ακόμη:

Moody’s: Σταθερές οι προοπτικές των ελληνικών τραπεζών

Επέστρεψαν περίπου 500 εκατ. ευρώ στις καταθέσεις τον Μάρτιο