Πρωτογενές πλεόνασμα 2,6 δισ. ευρώ για το επτάμηνο

Πρωτογενές πλεόνασμα 2,6 δισ. ευρώ για το επτάμηνο

Σημαντική μείωση του ελλείμματος για την αντίστοιχη περίοδο ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών. 

Στα 2,6 δισ. ευρώ ανήλθε την περίοδο Ιανουαρίου –Ιουλίου το πρωτογενές πλεόνασμα της κεντρικής κυβέρνησης, ξεπερνώντας το στόχο για την περίοδο αυτή, όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών.

Ο κ. Χ. Σταϊκούρας ανέφερε πως το μέγεθος ήταν καλύτερο από τον ενδιάμεσο στόχο για έλλειμμα 3,1 δισ. ευρώ για την περίοδο αυτή. Ο στόχος του προϋπολογισμού, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ), ήταν για πρωτογενές έλλειμμα 3,1 δισ. ευρώ, ενώ το πρώτο επτάμηνο του 2012 υπήρξε πρωτογενές έλλειμμα 3,1 δισ. ευρώ ή 1,5% του ΑΕΠ.

Η επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος είναι πρωταρχικός στόχος της κυβέρνησης και κομβικό σημείο για τις νέες διαπραγματεύσεις με την τρόικα. Ενόψει μάλιστα της νέας αξιολόγησης, ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς είχε συνεχείς τηλεφωνικές επικοινωνίες με τους υπουργούς της κυβέρνησης για τις υποχρεώσεις τους.

Σημαντικά μειωμένο το έλλειμμα
Το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκε στα 1,917 δισ. ευρώ αντίστοιχα για το επτάμηνο Ιανουάριος- Ιούλιος 2013, παρουσιάζοντας σημαντική μείωση σε σχέση τόσο με πέρυσι, όσο και με τον στόχο του προϋπολογισμού. Σημειώνεται ότι το περυσινό επτάμηνο το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού ανέρχονταν σε 13,216 δισ. ευρώ ενώ ο φετινός στόχος επταμήνου ήταν έλλειμμα 7,528 δισ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα, το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 30,799 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,303 δισ. ευρώ ή 8,1% έναντι του στόχου του επταμήνου 2013.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 26,862 δισ. ευρώ, 746 εκατ. ευρώ ή 2,9%, υψηλότερα έναντι του στόχου του επταμήνου.

Η υπέρβαση έναντι του στόχου αποδίδεται στις αυξημένες εισπράξεις του Ιουλίου στις ακόλουθες κατηγορίες:

α) Στον φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 82 εκατ. ευρώ ή 48,3%, καλύπτοντας σημαντικό μέρος της υστέρησης των δύο προηγούμενων μηνών λόγω της παράτασης της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών τους δηλώσεων.

β) Στους έμμεσους φόρους κατά 247 εκατ. ευρώ ή 11,1%. Ειδικά σημαντική αύξηση καταγράφηκε στο ΦΠΑ και ΕΦΚ καπνού κατά 17 εκατ. ευρώ ή 29,9% και 68 εκατ. ευρώ ή 27,2% αντίστοιχα.

γ) Στα μη φορολογικά έσοδα κατά 65 εκατ. ευρώ ή 26,3%.

δ) Στα μη τακτικά έσοδα κατά 1,710 δισ. ευρώ λόγω:

1. Των αυξημένων εισπράξεων από τους καταργηθέντες ειδικούς λογαριασμούς και από το πρόγραμμα ενίσχυσης της ρευστότητας των τραπεζών κατά 178 εκατ. ευρώ συνολικά.

2. Της μεταφοράς αποδόσεων από τη διακράτηση ομολόγων του Ε.Δ. στα χαρτοφυλάκια των Κεντρικών Τραπεζών του Ευρωσυστήματος τα οποία αναλύονται σε 29,5 εκατ. ευρώ από τα ANFAs και κατά 1,5 δισ. ευρώ από το Securities Market Program (SMPs). Τονίζεται ότι τα έσοδα από SMPs δεν είχαν προβλεφθεί αρχικά στον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2013, καθώς η απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 26ης-27ης Νοεμβρίου 2012, ελήφθη μεταγενέστερα δηλαδή μετά την ψήφιση του Κρατικού Προϋπολογισμού από τη Βουλή των Ελλήνων.
ε) Στα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που ανήλθαν σε 2,07 δισ. ευρώ, υπερτριπλάσια έναντι του στόχου των 700 εκατ. ευρώ.

Αντίθετα, εξακολούθησε η υστέρηση εσόδων από:
– Τον Φόρο Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων κατά 273 εκατ. ευρώ ή 32,2% λόγω των παρατάσεων που έχουν δοθεί στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.

– Τους άμεσους φόρους ΠΟΕ κατά 56 εκατ. ευρώ ή 30% λόγω της καθυστερημένης αποστολής του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ 2011).

Όπως σημειώνει το υπουργείο Οικονομικών, η υστέρηση που είχε καταγραφεί στο α΄ εξάμηνο του έτους, εξαιρουμένων των SMPs, υπερκαλύφθηκε τον Ιούλιο και οδήγησε σε υπέρβαση του 7-μηνιαίου στόχου κατά περίπου 804 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 32,716 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 3,308 δισ. ευρώ έναντι του στόχου. Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 30,596 δισ. ευρώ και είναι μειωμένες έναντι του στόχου κατά 1,978 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 1,879 δισ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012 κατά 7,975 δισ. ευρώ ή σε ποσοστό 20,7%. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση του συνόλου των πρωτογενών δαπανών κατά 2,852 δισ. ευρώ ή ποσοστό 10,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012, καθώς και στη μείωση των τόκων κατά 5,649 δισ. ευρώ ή ποσοστό 56% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012.