Πρωτοβουλία για την Υγεία: Πώς προχωρά το μεγάλο πρόγραμμα 300 εκατ. ευρώ από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αναλυτική παρουσίαση των δράσεων που έχουν προχωρήσει.

H Πρωτοβουλία για την Υγεία, του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), με συνολικό προϋπολογισμό άνω των 300 εκατομμυρίων ευρώ, πραγματοποιείται σε συνεργασία με το υπουργείο Υγείας, κατόπιν συζητήσεων σχετικά με την κάλυψη των σημαντικότερων αναγκών στον χώρο. Σκοπός της Πρωτοβουλίας, όπως είχε ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο του 2017, είναι η ενίσχυση της ιατρονοσηλευτικής φροντίδας και κατ’ επέκταση της υγείας των κατοίκων της χώρας μας.

Αναλυτικά, η Πρωτοβουλία για την Υγεία περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τον πλήρη εξοπλισμό του νέου Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής και του Πανεπιστημιακού Παιδιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, την ενίσχυση της εκπαίδευσης του νοσηλευτικού τομέα, την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός και ειδικού ιατρικού εξοπλισμού ανά την Ελλάδα, την ενίσχυση των αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ και την υποστήριξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Η παρούσα τακτική ενημέρωση, πέμπτη κατά σειρά, δημοσιεύεται

Στο πλαίσιο της προσπάθειάς του ΙΣΝ για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της άμεσης πληροφόρησης των πολιτών, καθ’ όλη τη διάρκεια εξέλιξης και υλοποίησης των έργων και δράσεων, που εντάσσονται στην Πρωτοβουλία για την Υγεία, το Ίδρυμα προχώρησε στην 5η τακτική τριμηνιαία ενημέρωση προόδου εργασιών.

Συγκεκριμένα, έχουν σημειωθεί οι παρακάτω εξελίξεις:

– Νέο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής ΙΣΝ

Σε συνέχεια της οριστικοποίησης και έγκρισης του κλινικού και κτιριολογικού προγράμματος του νέου Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής ΙΣΝ από το υπουργείο Υγείας, ολοκληρώθηκε η προμελέτη του έργου στα τέλη Ιουνίου, και σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα. Το επόμενο βήμα είναι η εκπόνηση της οριστικής μελέτης με χρονοδιάγραμμα έξι μηνών. Επιπλέον, το υπουργείο Υποδομών αναμένεται να εγκρίνει στα μέσα Ιουλίου τις μελέτες για τα συμπληρωματικά έργα υποδομών για να δρομολογηθεί η κατασκευή τους. Σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα, που μέχρι στιγμής τηρείται χωρίς καθυστερήσεις, το νέο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής ΙΣΝ προβλέπεται να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί τον Ιούνιο του 2024.

– Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΣΝ

Στις αρχές Μαΐου εγκρίθηκε από το υπουργείο Υγείας το κτιριολογικό και κλινικό πρόγραμμα του Πανεπιστημιακού Παιδιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΙΣΝ. Παράλληλα, ξεκίνησε και βρίσκεται σε εξέλιξη η προμελέτη του έργου, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο του 2019.

Υπενθυμίζεται ότι το έργο κατασκευής του Πανεπιστημιακού Παιδιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης του ΙΣΝ προβλέπεται να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί τον Οκτώβριο του 2024.

– Ενίσχυση Νοσηλευτικού Τομέα (Προμήθεια Εξοπλισμού & Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων – Τρεις Εκπαιδευτικές Νοσηλευτικές Μονάδες στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός & Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΚΠΑ).

Οι προτάσεις που είχαν παρουσιάσει στο ΙΣΝ οι τρεις Εκπαιδευτικές Νοσηλευτικές Μονάδες στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός και το Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΚΠΑ έχουν οριστικοποιηθεί σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Johns Hopkins που έχει αναλάβει συμβουλευτικό ρόλο στο έργο. Οι προτάσεις αφορούν τρεις άξονες: Προμήθεια εξοπλισμού για τα εργαστήρια, κάλυψη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και υποστήριξη ερευνητικών προγραμμάτων. Οι λεπτομέρειες των προτάσεων καθώς και οι υποχρεώσεις των εμπλεκόμενων μερών θα οριστικοποιηθούν επακριβώς το επόμενο διάστημα, με στόχο να κυρωθεί και η συγκεκριμένη σύμβαση δωρεάς με νόμο από το Κοινοβούλιο, το φθινόπωρο του 2019. Ο εξοπλισμός αναμένεται να παραδοθεί στις τρεις μονάδες στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός και στο Τμήμα Νοσηλευτικής τον Οκτώβριο του 2020.

– Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός

Σε συνέχεια της ολοκλήρωσης διαγωνισμού από το ΙΣΝ, για το σύνολο του ιατρικού εξοπλισμού στο Νοσοκομείο Eυαγγελισμός, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του νοσοκομείου και του υπουργείου Υγείας, το ΙΣΝ βρίσκεται σε στάδιο αξιολόγησης των προσφορών. Η προμήθεια και εγκατάσταση του ιατρικού εξοπλισμού προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Μάρτιο του 2020, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν πραγματοποιηθεί οι απαραίτητες ενέργειες από πλευράς του νοσοκομείου, εντός του συμφωνημένου χρονοδιαγράμματος.

– Προμήθεια και Συντήρηση Εξοπλισμού για τις αεροδιακομιδές του ΕΚΑΒ

Η σύμβαση για την προμήθεια και συντήρηση εξοπλισμού για τις αεροδιακομιδές του ΕΚΑΒ μεταξύ του ΙΣΝ και του Ελληνικού Δημοσίου κυρώθηκε με νόμο από το ελληνικό Κοινοβούλιο, στις 7 Ιουνίου 2019. Αυτήν τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η διενέργεια διαγωνισμού από το ΙΣΝ για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας δύο νέων αεροπλάνων για αεροδιακομιδές ασθενών και η υπογραφή σύμβασης με την αρμόδια εταιρεία για την επισκευή των δύο ελικοπτέρων, με στόχο να παραδοθούν στο Ελληνικό Δημόσιο τον Μάρτιο του 2021.

– Προμήθεια και Εγκατάσταση Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού ανά την Ελλάδα

Σε συνέχεια οριστικοποίησης του πλαισίου της δωρεάς, από το ΙΣΝ και το Υπουργείο Υγείας, για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού PET/CT -Τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων- και τη δημιουργία μονάδων παραγωγής ραδιοφαρμάκων σε επιλεγμένα δημόσια νοσοκομεία της χώρας, κυρώθηκε με νόμο στις 7 Ιουνίου η σχετική σύμβαση από το ελληνικό Κοινοβούλιο. Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του ΙΣN και του υπουργείου Υγείας, έχει γίνει πρόβλεψη για την εγκατάσταση του εξοπλισμού PET/CT στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία Ηρακλείου, Ιωαννίνων, Λάρισας και Αλεξανδρούπολης, ενώ μονάδες παραγωγής ραδιοφαρμάκων θα εγκατασταθούν στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία Ηρακλείου, Ιωαννίνων και Λάρισας και στο Γενικό Nοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου. Ως επόμενο βήμα προβλέπεται η διενέργεια διαγωνισμού από το ΙΣΝ για την προμήθεια του εξοπλισμού, ενώ το Ελληνικό Δημόσιο από πλευράς του ξεκινάει τη διαδικασία προετοιμασίας των χώρων που θα υποδεχτούν τον εξοπλισμό. Σύμφωνα με το υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα, η παράδοση του εξοπλισμού προβλέπεται τον Aύγουστο του 2020, με την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν οι υποχρεώσεις των εμπλεκόμενων μερών.

– Σχεδιασμός και Υλοποίηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Τα τρία από τα τέσσερα προγράμματα που είχαν σχεδιαστεί από το υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την ΑΜΚΕ Αναγέννηση & Πρόοδος για την αντιμετώπιση του τραύματος, και συγκεκριμένα το πρόγραμμα ATCN (εκπαίδευση φοιτητών Νοσηλευτικής στην αντιμετώπιση του τραύματος), το πρόγραμμα εκπαίδευσης γιατρών στο μεγαλύτερο κέντρο τραύματος Νοσοκομείο Chris Hani Baragwanath Academic Hospital, στη Νότια Αφρική, καθώς και εκπαιδευτικό πρόγραμμα για χειρουργούς με τη χρήση προσομοιωτών λαπαροσκοπικής χειρουργικής και αρθροσκοπήσεων, προχωρούν κανονικά και σύμφωνα με τον προγραμματισμό. Στην παρούσα χρονική περίοδο οριστικοποιείται το πλαίσιο, σύμφωνα με το οποίο καθορίζονται επακριβώς οι υποχρεώσεις των εμπλεκόμενων μερών για να κυρωθεί με νόμο -το ερχόμενο φθινόπωρο από το ελληνικό Κοινοβούλιο- η σύμβαση δωρεάς και να προχωρήσει στο στάδιο υλοποίησης. Τα προγράμματα ΑTCN -με προοπτική επέκτασης σε όλη την Ελλάδα- και η εκπαίδευση γιατρών στη Νότια Αφρική θα καλυφθούν για πέντε χρόνια από το ΙΣΝ και στη συνέχεια το Ελληνικό Δημόσιο-υπουργείο Υγείας έχει δεσμευτεί να αναλάβει τη χρηματοδότησή τους. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για χειρουργούς, διάρκειας πέντε ετών, θα πραγματοποιηθεί άπαξ με την υποστήριξη του ΙΣΝ. Όσον αφορά στο τέταρτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, και συγκεκριμένα το πρόγραμμα ATLS για την εκπαίδευση φοιτητών Ιατρικής, παρά τις προσπάθειες από πλευράς του ΙΣΝ, δεν κατέστη δυνατή η εξεύρεση μίας κοινώς αποδεκτής και λειτουργικής λύσης. Ωστόσο, το ΙΣΝ σε συνεργασία με το υπουργείο Υγείας εξετάζει το ενδεχόμενο να συμπεριλάβει ακόμη ένα πρόγραμμα στην Πρωτοβουλία, το PHTLS. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης διασωστών του ΕΚΑΒ για την αντιμετώπιση του τραύματος.

Σχετικά άρθρα