Πρωτοβουλία του ΣΦΕΕ για τη διαφάνεια στη φαρμακοβιομηχανία

Ingram Publishing

Ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος αναλαμβάνει πρωτοβουλία για τις σχέσεις φαρμακευτικών εταιρειών και φορέων στον χώρο της Υγείας.

Πρωτοβουλία για περισσότερη διαφάνεια στις σχέσεις φαρμακευτικών εταιρειών και φορέων στον χώρο της Υγείας, αναλαμβάνει ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), ο οποίος στο εξής θα καλεί τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις να δημοσιοποιούν κάθε είδους συνεργασία με επαγγελματίες Υγείας και επιστημονικούς υγειονομικούς φορείς.

Η δημοσιοποίηση θα γίνεται σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΣΦΕΕ, η οποία θα είναι ελεύθερα προσβάσιμη από το κοινό.

«Υπήρχε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μια περιοχή η οποία παρέμενε αδιαφανής. Η περιοχή αυτή ήταν η σχέση των φαρμακευτικών εταιρειών με τους γιατρούς. Το αδιαφανές αυτό της περιοχής έδινε λαβή σε υποψίες, όπως κάθε είδους αδιαφάνεια, σε σχόλια, σε κριτικές οι οποίες μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να ήταν άδικες, ενδεχομένως σε άλλες περιπτώσεις και να ήταν δίκαιες», είπε ο υπουργός Υγείας Μάκης Βορίδης, που ήταν παρών στην παρουσίαση του κώδικα διαφάνειας, και τόνισε ότι οι πολίτες πλέον θα γνωρίζουν τις σχέσεις του γιατρού τους με τις φαρμακευτικές εταιρείες, και ανέφερε πως θα προχωρήσει και σε νομοθετικό επίπεδο ώστε να στηρίξει την πρωτοβουλία του ΣΦΕΕ.

Το μέτρο αυτό προβλέπεται ότι θα αρχίσει να εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2016 και θα αφορά τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν το 2015. Οι λεπτομέρειες προς δημοσιοποίηση μπορεί ενδεικτικά να αφορούν χορηγίες, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες, κάλυψη εξόδων συμμετοχής σε επιστημονικές εκδηλώσεις κλπ.

«Μόνο έτσι θα συνεισφέρουμε στην αξιοπιστία και διαφάνεια που τόσο χρειαζόμαστε ως χώρα», ανέφερε εξάλλου, ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ Κωνσταντίνος Φρουζής και πρόσθεσε: «Με αυτήν τη νέα πρωτοβουλία, στόχος μας είναι να φέρουμε στην επιφάνεια τις υγιείς σχέσεις μεταξύ των φαρμακευτικών επιχειρήσεων και των επαγγελματιών Υγείας, καθιστώντας τις πιο διαφανείς και κατά συνέπεια ευκολότερα κατανοητές από τους ασθενείς, από τους άλλους εταίρους και βέβαια από το σύνολο της κοινής γνώμης».

Τέλος, ο πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας και Διαφάνειας του ΣΦΕΕ Μάρκος Γερασόπουλος, ανέφερε ότι «η επιτυχία της πρωτοβουλίας, που αποσκοπεί στη μέγιστη δυνατή διαφάνεια, εξαρτάται σε πολύ μεγάλο ποσοστό από την σύμπραξη και τη στενή συνεργασία μεταξύ των φαρμακευτικών επιχειρήσεων και των επαγγελματιών Υγείας, προκειμένου να ενισχυθεί η διαύγεια και η εμπιστοσύνη της κοινής γνώμης σε αυτή τη σχέση συνεργασίας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ