Πρωτοβουλίες για τη βελτίωση του φορολογικού πλαισίου ζητάει η ΕΣΕΕ

Πρωτοβουλίες για τη βελτίωση του φορολογικού πλαισίου ζητάει η ΕΣΕΕ

Συγκεκριμένα μέτρα ζητάει η ΕΣΕΕ από τη Νάντια Βαλαβάνη. 

Στη ρύθμιση των 100 δόσεων να ενταχθούν και τα δάνεια του ΤΕΜΠΜΕ με την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου, διότι δεν μπορούν να ενταχθούν στα «κόκκινα δάνεια», ζήτησε, μεταξύ άλλων, η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας από την αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Νάντια Βαλαβάνη.

Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Βασίλης Κορκίδης ζήτησε από την κα Βαλαβάνη την ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών, οι οποίες θα βελτιώσουν σημαντικά το φορολογικό πλαίσιο που προσπαθεί να συγκροτήσει η κυβέρνηση.

Πιο συγκεκριμένα, οι επισημάνσεις της ΕΣΕΕ εστιάζουν στα ακόλουθα ζητήματα:

– Στο πλαίσιο της αναζήτησης περισσότερο αποδοτικών μέτρων, η ΕΣΕΕ προτείνει για τη συλλογή αποδείξεων την έκπτωση του ΦΠΑ της κάθε απόδειξης από το εισόδημα, ως κίνητρο στους καταναλωτές των προϊόντων και των υπηρεσιών, ώστε να συγκεντρώνουν όσο το δυνατόν περισσότερες αποδείξεις.

Γενικότερα, για την επικείμενη αναμόρφωση του υφιστάμενου καθεστώτος ΦΠΑ, οι εκπρόσωποι του φορέα παρουσίασαν πρόσφατα δημοσιευμένη σχετική μελέτη για τις επιπτώσεις από τη μεταβολή των συντελεστών στην πραγματική οικονομία που έχει εκπονήσει το ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ, επισημαίνοντας πως, εξαιτίας των πολλών ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζει ο συγκεκριμένος φόρος, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και μέριμνα στην επεξεργασία των διαφόρων σεναρίων που επεξεργάζονται οι αρμόδιες φορολογικές υπηρεσίες.

– Κρίνεται σκόπιμη και αναγκαία η επιμήκυνση/μετάθεση της ισχύουσας καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων (έως 30/6).

– Για την επιβράβευση των συνεπών φορολογουμένων προηγουμένων ετών, η ΕΣΕΕ προτείνει ό,τι επιβάλλεται ως ποινή για τους μη συνεπείς φορολογουμένους (πχ. 3%, ετησίως, για τις 100 δόσεις) να δίνεται αντίστοιχα ως bonus έκπτωσης στους συνεπείς φορολογούμενους. Η παροχή έκπτωσης της τάξεως του 2% (bonus) στην άμεση καταβολή του φόρου εισοδήματος που έχει θεσπιστεί είναι μεν ένα μικρό θετικό βήμα, αλλά δεν αντιμετωπίζει αποτελεσματικά το πρόβλημα.

– Απουσιάζει η θέσπιση εισοδηματικών κριτηρίων, όσον αφορά στο ανώτατο ποσό οφειλής που καλείται να καταβάλει ο υπόχρεος. Θα έπρεπε να αποτελεί βασική προτεραιότητα η κατοχύρωση του μηνιαίου εισοδήματός τους (20% ή 30%).

– Η επιβολή προληπτικού φόρου 26% στις συναλλαγές των επιχειρήσεων με μη συνεργάσιμα κράτη ή με κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς (φορολογικός συντελεστής χαμηλότερος του 13%) δεν θα έχει καθολική εφαρμογή, αλλά θα υπάρχουν σημαντικές εξαιρέσεις.

Για το θέμα η κα Βαλαβάνη ενημέρωσε ότι, προς το παρόν, δεν έχει παρθεί μία τελική απόφαση, αλλά σε κάθε περίπτωση η επικείμενη νομοθετική απόφαση θα έχει περίοδο ισχύος από τις 1/9/2015 και μετά.

– Τα ληφθέντα δάνεια του ΤΕΜΠΜΕ, με την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου, δεν μπορούν να ενταχθούν στα «κόκκινα δάνεια», αλλά -υπό μία ευρεία αλλά βασική έννοια- δεν παύουν να αποτελούν υποχρεώσεις προς το Δημόσιο, καθώς, όταν καλυφθεί η εγγύηση, το Δημόσιο είναι αυτό που θα κληθεί να λάβει όλα τα αναγκαστικά μέτρα κατά του επιχειρηματία για την αποπληρωμή του δανείου. Για το λόγο αυτό, προτείνεται η ένταξη των συγκεκριμένων δανείων στη ρύθμιση των 100 δόσεων, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη και συνεργασία των τριών μερών (Δημοσίου, επιχειρηματία, τράπεζας), επιτρέποντας με αυτόν τον τρόπο την ομαλή αποπληρωμή τους από τους δανειολήπτες.

– Η ένταξη του υπόχρεου σε προηγούμενη ρύθμιση τον αποκόπτει από τη ρύθμιση των 100 δόσεων, όταν υπάρχει δέσμευση λογαριασμού. Πρέπει άμεσα να αναπροσαρμοστεί το υφιστάμενο πλαίσιο, προκειμένου να επιτραπεί στις τράπεζες ο περιορισμός της δέσμευσης λογαριασμού στο νέο ποσό δόσης που προκύπτει, ώστε να μπορούν οι επιχειρήσεις να χρησιμοποιήσουν απρόσκοπτα την ρύθμιση των 100 δόσεων.

Η αναπληρώτρια ενημέρωσε σχετικά με την πρόθεση επέκτασης της ισχύος των διατάξεων του Ν. 4321/2015 για έναν ακόμη μήνα, έως τέλη Ιουνίου, προκειμένου να ωφεληθούν αφενός όσο το δυνατόν περισσότεροι οφειλέτες του Δημοσίου και αφετέρου να εισρεύσουν επιπλέον έσοδα στα ταμεία του κράτους.

– Αναφορικά με τον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (ΚΦΔ), έγινε ιδιαίτερη μνεία στα υπέρογκα εν ισχύ φορολογικά πρόστιμα και στην αδήριτη ανάγκη δραστικής μείωσής τους, ενώ τονίστηκε η χρησιμότητα και η επιτακτικότητα της επαναφοράς του Διοικητικού Συμβιβασμού, αναφορικά με τη βεβαίωση προστίμων φορολογικού περιεχομένου.

“Η υπουργός είδε θετικά τις τεκμηριωμένες προτάσεις της ΕΣΕΕ, οι οποίες μπορούν να αρχίσουν να υλοποιούνται από το 2016 με όφελος για τους συνεπείς φορολογουμένους που μπορεί να φτάσει μέχρι και το 5%» σημειώνει η ΕΣΕΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ