ΠΣΕ: Οι πιέσεις τρίτων χωρών έφεραν δυσμενείς εξαγωγικές επιδόσεις

ΠΣΕ: Οι πιέσεις τρίτων χωρών έφεραν δυσμενείς εξαγωγικές επιδόσεις

Χαμηλό τριετίας και για τον Ιούνιο καταγράφει ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων.

Οι χειρότερες εξαγωγικές επιδόσεις της τελευταίας τριετίας, καταγράφονται και για τον περασμένο Ιούνιο, όπως αναφέρει ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων σε ανακοίνωσή του. Συγκεκριμένα, οι συνολικές εξαγωγές εμφανίζονται μειωμένες, στα 2,09 δισ. ευρώ κατά 8,7%, σε σχέση με τον Ιούνιο του 2012 (2,29 δισ. ευρώ) και κατά 2,8% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2011 (2,15 δισ. ευρώ). Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών προκύπτει μείωση κατά 11,4% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2012 (στο 1,34 δισ. ευρώ από 1,51 δισ. ευρώ) και κατά 7,7% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2011 (1,45 δισ. ευρώ).

Οι πιέσεις στις συνολικές ελληνικές εξαγωγές προέρχονται κυρίως από τις τρίτες χώρες (-15,8% τον Ιούνιο, αλλά +4,3% σε επίπεδο 6μήνου), ενώ αρνητικό πρόσημο παρουσιάζουν και οι αποστολές προς τις χώρες της ΕΕ (-0,3% τον Ιούνιο, αλλά +6,6% στο 6μηνο). Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, για τις τρίτες χώρες καταγράφεται υποχώρηση τόσο τον Ιούνιο (-19,4%), όσο και σε επίπεδο 6μήνου (-8,4%). Αντίθετα, για τις χώρες της ΕΕ, παρά την υποχώρηση του Ιουνίου (-6,5%) διατηρείται το θετικό πρόσημο σε επίπεδο 6μήνου (+1%).

Γενικότερα, αρνητική επίδοση σε επίπεδο 6μήνου για την τελευταία 3ετία, δείχνουν τα στοιχεία των ελληνικών εξαγωγών (εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών), σύμφωνα με ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΠΣΕ) και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), επί των προσωρινών στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ για τον μήνα Ιούνιο. Τα στοιχεία αυτά, μάλιστα, δείχνουν υποχώρηση των εξαγωγών τον περασμένο Ιούνιο, μεγαλύτερη των αρχικών εκτιμήσεων, τόσο στις συνολικές εξαγωγές (-8,7%, έναντι εκτίμησης για μείωση 7,2%), όσο και εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών (-11,4%).

Το αποτέλεσμα αυτών των πιέσεων ήταν να περιοριστούν σημαντικά οι ρυθμοί αύξησης των συνολικών εξαγωγών για το πρώτο εξάμηνο του έτους (στα 13,6 δις ευρώ, ήτοι +5,4%, σε σχέση με το α’ 6μηνο του 2012), ενώ εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών να προκύπτει πλέον μείωση της τάξης του 2,5% (στα 8,3 δις ευρώ). Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι σε απόλυτες τιμές η επίδοση των 8,3 δις ευρώ είναι χαμηλότερη και από την επίδοση του 2011 (8,47 δις ευρώ), δηλαδή η χαμηλότερη της τελευταίας τριετίας.

Να σημειωθεί ότι ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων έχει προβλέψει για το σύνολο του 2013 νέα αύξηση των εξαγωγών στα επίπεδα του 3-4%.

Οι εισαγωγές
Οι πιέσεις που αφορούν στο εξωτερικό εμπόριο της χώρας, αποτυπώνονται και στις εισαγωγές. Συγκεκριμένα, τον περασμένο Ιούνιο προέκυψε νέα μείωση των εισαγωγών, τόσο συνολικά (-9,2%, στα 3,77 δις ευρώ), όσο και εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών (-2,4%). Και στην περίπτωση των εισαγωγών η μείωση αυτή είναι μεγαλύτερη των αρχικών προβλέψεων (-8,7%).

Οι εισαγωγές της χώρας, ήταν μειωμένες τόσο από τις χώρες της ΕΕ (-2,2%), όσο και από τις Τρίτες Χώρες (-15,3%). Ανάλογη εικόνα καταγράφεται και εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών (-1,1% για τις χώρες της ΕΕ και -5,2% από τις Τρίτες Χώρες).

Σε επίπεδο 6μήνου, οι συνολικές εισαγωγές της Ελλάδας από τις χώρες της ΕΕ μειώθηκαν κατά 3,3% και από τις Τρίτες Χώρες κατά 8,6%. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών προκύπτει υποχώρηση κατά 3% για τις χώρες της ΕΕ και κατά 13,4% στις εισαγωγές από Τρίτες Χώρες.

Όπως και στην περίπτωση των εξαγωγών, έτσι και στις εισαγωγές επιβεβαιώνεται η αυξανόμενη εξάρτηση του εξωτερικού εμπορίου της χώρας από τα πετρελαιοειδή. Ενώ λοιπόν, στο α’ εξάμηνο του 2011, οι εισαγωγές των πετρελαιοειδών αντιστοιχούσαν στο 28,5% του συνόλου των ελληνικών εισαγωγών, το ποσοστό αυτό αυξήθηκε στο 36,4% το 2012, για να σταθεροποιηθεί στα επίπεδα αυτά (36,5%) με οριακή αύξηση και το 2013.

Το ισοζύγιο
Ως αποτέλεσμα όλων των παραπάνω εξελίξεων, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας παρουσιάζει περαιτέρω βελτίωση, τόσο για τον μήνα Ιούνιο του 2013 (-9,9%, στο 1,68 δισ. ευρώ, από 1,86 δισ. ευρώ τον Ιούνιο του 2012), όσο και στο α’ εξάμηνο του έτους (-18,8%, στα 9,7 δισ. ευρώ από 11,9 δισ. ευρώ στο α’ εξάμηνο του 2012).

Να σημειωθεί ότι το επιμέρους έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας για τον κλάδο των πετρελαιοειδών παρουσιάζει ακόμη μεγαλύτερη βελτίωση, στα επίπεδα του -31,1% (-3,19 δισ. ευρώ, έναντι -4,6 δισ. ευρώ στο α’ εξάμηνο του 2012), ήτοι από σύνολο 8,52 δισ. ευρώ εισαγωγών πετρελαιοειδών στο α’ εξάμηνο του 2013, προκύπτουν εξαγωγές 5,33 δισ. ευρώ για τη συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων.

Διαβάστε ακόμη: Συνάντηση Σαμαρά με εκπροσώπους Nestle και IBM