Ψηφιακή κουλτούρα: Γιατί αποτελεί μονόδρομο για τις επιχειρήσεις

Μια μεγάλη έρευνα της Microsoft, τα νέα τεχνολογικά δεδομένα και ο «ψηφιακός μετασχηματισμός» μιας επιχείρησης.

Παραγωγικότητα, καινοτοµία, ψηφιακή µετάβαση. Πόσες φορές έχουν ακουστεί οι τρεις αυτοί όροι σε αναλύσεις που αφορούν το μέλλον της εργασίας και τη διαμόρφωση του εργασιακού περιβάλλοντος κατά τη λεγόμενη «Δ’ Βιομηχανική Επανάσταση»;

Η απάντηση είναι απλή: πάρα πολλές. Τι μπορεί όμως να σημαίνουν οι λέξεις αυτές στην πράξη και κατά πόσο αρκεί η τεχνολογία για να βελτιώσει την απόδοση και το ηθικό των εργαζομένων; «Μια εταιρεία που έχει στη διάθεσή της τα τεχνολογικά εργαλεία δεν αποκτά αυτομάτως και ψηφιακή κουλτούρα» σημειώνει η HR Director της Microsoft Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας, Ματίνα Χατζηπαύλου.

Ο όρος ψηφιακή κουλτούρα µεταφράζεται ως το εταιρικό εκείνο περιβάλλον το οποίο ενθαρρύνει και στηρίζει τη χρήση της τεχνολογίας ώστε οι εργαζόµενοι να δουλεύουν πιο αποτελεσµατικά.

Η διαπίστωση αυτή αποτελεί ένα από τα βασικά συµπεράσµατα της πανευρωπαϊκής έρευνας της Microsoft σχετικά µε τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα των επιχειρήσεων στην πορεία τους προς τον ψηφιακό µετασχηµατισµό. Η έρευνα, που πραγµατοποιήθηκε σε συνεργασία µε τον καθηγητή Michael Perke του London School of Economics και τη συµµετοχή 20.000 Ευρωπαίων πολιτών, δείχνει ότι η πλειονότητα των εργαζοµένων και των εταιρειών βρίσκεται ακόµη σε µια διαδικασία αφοµοίωσης των θεαµατικών τεχνολογικών εξελίξεων.

«Παραδοσιακά business models αµφισβητούνται και περνούν βαθιά κρίση, ενώ νέες επιχειρήσεις αναδύονται ανατρέποντας τα δεδοµένα. Δείτε, για παράδειγµα, την Airbnb, µια εταιρεία διαµεσολάβησης για ενοικίαση ακινήτων που δεν διαθέτει ούτε ένα ακίνητο, ή την Βeat, που δεν κατέχει ούτε ένα ταξί. Disruption στο retail, στον τραπεζικό τοµέα, στην αεροπλοΐα, στη ναυτιλία, στις τηλεπικοινωνίες… τα παραδείγµατα πολλά» σηµειώνει η Ματίνα Χατζηπαύλου.

workplace-2

Tα δεδομένα της Microsoft δείχνουν ότι το ζήτηµα της παραγωγικότητας δεν θα πρέπει να συνδέεται µε τον χρόνο που ξοδεύουν οι εργαζόµενοι στη δουλειά, αλλά µε την πρόσβασή τους σε αναβαθµισµένα τεχνολογικά εργαλεία. «Έτσι δουλεύουν πιο έξυπνα και αποτελεσµατικά, ενώ µπορούν να ολοκληρώσουν την εργασία τους σε λιγότερο χρόνο απ’ ό,τι παλαιότερα. Η δουλειά τους γίνεται ποιοτικότερη, εφόσον έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε τεράστιο όγκο δεδοµένων, τα οποία µπορούν να τύχουν επεξεργασίας, και εφόσον αξιοποιούν πληροφορίες που τους βοηθούν να παίρνουν σηµαντικές αποφάσεις».

Τα στοιχεία της έρευνας έδειξαν πως, σε µια επιχείρηση µε χαµηλή ψηφιακή κουλτούρα, µόνο το 12% των εργαζοµένων της νιώθει παραγωγικό. Αντίθετα, σε µια εταιρεία η οποία υποστηρίζει µια ισχυρή ψηφιακή κουλτούρα, το ποσοστό εργαζοµένων που νιώθει παραγωγικό αυξάνεται στο 22%. Παρά, µάλιστα, το γεγονός ότι µόλις το 20% των εργαζοµένων στην Ευρώπη δηλώνει ότι νιώθει αφοσιωµένο στη δουλειά του, το ποσοστό αυτό αυξάνει σε 80% για τους εργαζοµένους σε περιβάλλον µε υψηλή ψηφιακή κουλτούρα.

Το πρώτο μεγάλο βήμα

Για τη Ματίνα Χατζηπαύλου, ο «ψηφιακός µετασχηµατισµός» µιας επιχείρησης δεν είναι ένα ζήτηµα που πρέπει να απασχολεί αποκλειστικά το ΙΤ µιας επιχείρησης. Όπως τονίζει, η τεχνολογία µάς δίνει εξαιρετικά εργαλεία και είναι εδώ για να ενισχύσει τις δυνατότητες και τα ταλέντα των ανθρώπων. «Το πρώτο βήµα, λοιπόν, είναι η δέσµευση των διοικήσεων των εταιρειών στον ψηφιακό µετασχηµατισµό ως στρατηγική επιλογή, ώστε η απόφαση αυτή να διατρέξει τις λειτουργίες και διαδικασίες, και να αλλάξει το επιχειρησιακό µοντέλο. Άρα αυτό που θα πρέπει να κάνουν οι επιχειρήσεις είναι να εστιάσουν στην εκπαίδευση για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των εργαζοµένων».

Λαµβάνοντας υπόψη τις ευκαιρίες που δηµιουργεί η καινοτοµία για τις επιχειρήσεις, η έρευνα της Microsoft καταδεικνύει ότι τα δύο κύρια συστατικά της είναι η δηµιουργικότητα και η συνεργασία. Σύµφωνα µε τα δεδοµένα της µελέτης, λιγότερο από το 17% των Ευρωπαίων υπαλλήλων αισθάνεται δηµιουργικό, ενώ, σε εταιρείες µε αδύναµη ψηφιακή κουλτούρα, δηµιουργικό αισθάνεται το 14%. Αντίθετα, σε περιβάλλοντα ισχυρής ψηφιακής κουλτούρας το ίδιο ποσοστό φτάνει το 25%.

Είναι κοινώς αποδεκτό ότι ένας εργαζόµενος που νιώθει πως η δουλειά του είναι σηµαντική αποδίδει καλύτερα από εκείνον που βρίσκεται στο περιθώριο. Τη διαπίστωση αυτή ενισχύουν τα στοιχεία της Microsoft, τα οποία δείχνουν ότι λιγότερο από το 20% των εργαζοµένων αισθάνεται ότι έχει ισχυρά κίνητρα / αισθάνεται µέρος της εταιρείας, ενώ το ποσοστό µειώνεται στο 9% σε περιβάλλοντα εργασίας µε αδύναµη ψηφιακή κουλτούρα. Αντιθέτως, σε επιχειρήσεις µε ισχυρή ψηφιακή κουλτούρα, περισσότερο από το 47% των εργαζοµένων αισθάνεται µέρος της εταιρείας µε ισχυρά κίνητρα. Όπως τονίζει η Ματίνα Χατζηπαύλου, τα εργαλεία που θα κινητοποιήσουν τους εργαζοµένους τονώνοντας το ηθικό και την παραγωγικότητά τους είναι η δηµιουργία µιας αντίληψης που θα υποστηρίζει και θα ενθαρρύνει τη χρήση των ψηφιακών εργαλείων, η κατανόηση ότι η τεχνολογία αποτελεί βασική προτεραιότητα και ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, η παροχή των απαραίτητων εργαλείων στους εργαζοµένους και η υιοθέτηση µιας ψηφιακής κουλτούρας κατ’ αρχάς από την ηγεσία.

Πέρα, όµως, από τα δεδοµένα που συλλέγονται από την έρευνα, το µεγαλύτερο βάρος πέφτει στην ανάγκη της αξιοποίησης των millennials.

Η γενιά της νέας χιλιετίας βρίσκεται αυτήν τη στιγµή στην πιο αποδοτική της ηλικία και η εξοικείωσή της µε την ψηφιακή πραγµατικότητα είναι τόσο ισχυρή, που κάθε εταιρεία οφείλει να κυνηγήσει το ταλέντο όσο µακριά και αν βρίσκεται. Και όταν τα καταφέρει, τότε έχει µπροστά της τη µεγάλη πρόκληση να αναπτύξει τις ικανότητές του, ενδυναµώνοντας τον, ώστε να καταφέρει περισσότερα.