Ψηφιακός μετασχηματισμός: «Εισιτήριο» επιτυχίας για όλες τις εταιρείες

Ψηφιακός μετασχηματισμός: «Εισιτήριο» επιτυχίας για όλες τις εταιρείες

Έρευνα της SAP αποδεικνύει πως ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι πιο απαραίτητος από ποτέ ενώ η έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων παραμένει σημαντική πρόκληση.

Απαραίτητο και αναγκαίο, παρ’όλο που ακόμα δεν έχουν προσδιορίσει την στρατηγική που θα ακολουθήσουν, θεωρούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό οι εταιρείες προκειμένου να εφοδιάσουν τους εργαζομένους τους με τις κατάλληλες ψηφιακές δεξιότητες που θα τους οδηγήσουν στον μετασχηματισμό. Αυτό είναι το πόρισμα που προκύπτει από το δεύτερο μέρος της έρευνας του Τεχνικού Πανεπιστημίου του Μονάχου και της SAP. Με τίτλο «Δεξιότητες που οδηγούν στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό» η έρευνα συνέλεξε δεδομένα από 116 διαφορετικές επιχειρήσεις ΙΤ σε 18 χώρες.

Η αρχική έρευνα που διεξήχθη το 2015 έδειξε πως το 53% των συμμετεχόντων ένιωθε πως το προσωπικό της εταιρείας στην οποία εργάζονταν δεν κατείχε τις απαραίτητες δεξιότητες για έναν επιτυχημένο ψηφιακό μετασχηματισμό. Το 2017 ο αριθμός αυτός είχε αυξηθεί σε ποσοστό 64%. Πιθανές αιτίες μπορεί να είναι η μεγάλη ταχύτητα με την οποία αναπτύσσεται η καινοτομία στον χώρο της τεχνολογίας και η συνεχώς αυξανόμενη γνώση σχετικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Με την πάροδο του χρόνου, τα στελέχη των επιχειρήσεων ανέπτυξαν καλύτερη αίσθηση για τις δεξιότητες που χρειάζονται στην εταιρεία τους, αλλά και ποιες από αυτές είναι διαθέσιμες.

Παρ’όλο που το 90% των ερωτηθέντων αντιλαμβάνονται ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί πολύ σημαντικό κομμάτι της εν γένει εταιρικής στρατηγικής, στοχευμένη ανάπτυξη των δεξιοτήτων των υπαλλήλων γίνεται σπάνια από τις εταιρείες. Μόλις το 16% των ερωτηθέντων είχε συμμετάσχει σε κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή είχε αντιληφθεί μια πρόσληψη με σκοπό την ενδυνάμωση των απαραίτητων δεξιοτήτων για να μπορέσει να διαμορφωθεί πλήρως η μετάβαση στο ψηφιακό μέλλον της εταιρείας. Υπάρχει ομοφωνία ανάμεσα στους εργαζομένους για τις ψηφιακές δεξιότητες που χρειάζονται. Για την μεγιστοποίηση της απόδοσης της εταιρικής ψηφιοποίησης οι εταιρείες πρέπει να δουλέψουν μαζί με τους εργαζομένους τους, ώστε να τους μεταφέρουν την κατάλληλη γνώση και τις απαραίτητες δεξιότητες που εκείνοι χρειάζονται για γίνει η μετάβαση με ομαλό τρόπο.

«Οι ψηφιακές δεξιότητες ενδέχεται να αποτελέσουν το σημαντικότερο πρόβλημα στην ψηφιοποίηση των εταιρειών. Η έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια του ψηφιακού μετασχηματισμού» αναφέρει ο Bernd Welz executive vice president and chief knowledge officer, Products and Innovation, SAP.

«Η επένδυση στην γνώση και η διευκόλυνση των εργαζομένων δεν ήταν ποτέ σημαντικότερη, καθώς η ανάπτυξη της ψηφιακής γνώσης στο εργατικό δυναμικό, θα δημιουργήσει έναν πιο ασφαλή δρόμο προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό για τις επιχειρήσεις.»

Ο καθηγητής Dr. Krcmar, chair for Information Systems, Department of Informatics, Technical University of Munich αναφέρει ότι «Η συγκεκριμένη έρευνα καταδεικνύει πως πολλοί οργανισμοί βρίσκονται ακόμα σε μεταβατικό στάδιο σε ό,τι αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Όσο νέες τεχνολογίες συνεχίζουν να εμφανίζονται τόσο οι εταιρείες πρέπει να είναι προετοιμασμένες να δημιουργήσουν τον κατάλληλο χώρο για να μπορούν να εφαρμόζουν τις νέες τεχνολογίες σε όλα τα εταιρικά πλαίσια και επίπεδα.»

Σε συνεργασία με το European Research Center for Information Systems (ERCIS) η SAP διεξάγει έρευνα για να αναδείξει τις καλύτερες δυνατές πρακτικές που οι εταιρείες πρέπει να ακολουθήσουν για να αναπτύξουν τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Ένα πλάνο βασισμένο στις γνωστικές ανάγκες των εργαζομένων το οποίο θα εμπεριέχει συστηματικές προσλήψεις και θα δίνει έμφαση στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους καταγράφηκε ως πολύ σημαντικός παράγοντας για την αναβάθμιση των ρόλων και των αρμοδιοτήτων τους. Το πλάνο αυτό, με την στήριξη μιας διοίκησης με προσανατολισμό την μόρφωση, θα περιέχει δραστηριότητες ικανές να διαμορφώσουν μια κουλτούρα εκπαίδευσης μέσα στην εταιρεία η οποία θα ενεργοποιήσει τους εργαζόμενους προς την συνεργασία και θα τους δημιουργήσει την ανάγκη για συνεχόμενη μάθηση. Οι λεπτομέρειες για την ωριμότητα αυτού του μοντέλου και τις καλύτερες πρακτικές πραγματοποίησης του θα δημοσιευθούν σύντομα.