Πτώση 10,5% στα κέρδη της Αλουμύλ

Πτώση 10,5% στα κέρδη της Αλουμύλ

Μείωση ενοποιημένων πωλήσεων στο πρώτο εξάμηνο του 2013 για τη βιομηχανία αλουμινίου.

Μείωση ενοποιημένων πωλήσεων παρουσίασε στο πρώτο εξάμηνο του 2013 η Αλουμύλ Βιομηχανία Αλουμινίου ΑΕ φτάνοντας τα 84,6 εκατ. ευρώ έναντι 93,6 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο περυσινό διάστημα, σημειώνοντας μείωση 9,6%.

Τα μικτά κέρδη μειώθηκαν κατά περίπου 10,5%, φτάνοντας στα 15,2 εκατ. ευρώ από 17 εκατ. ευρώ του πρώτου εξαμήνου του 2012, ενώ τα λειτουργικά κέρδη (προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, EBITDA), διαμορφώθηκαν σε περίπου 1,7 εκατ. ευρώ, σε σχέση με περίπου 2,9 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2012).

Οι ζημίες προ φόρων, διαμορφώθηκαν στα 8,4 εκατ. ευρώ σε σχέση με ζημίες 7,7 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Οι ζημίες ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα 0,4286 (από ζημίες 0,3544 για το πρώτο εξάμηνο του 2012).

Όσον αφορά στα αποτελέσματα της μητρικής, οι πωλήσεις στο εξάμηνο του 2013 μειώθηκαν κατά 13% περίπου, σε περίπου 60,6 εκατ. ευρώ, έναντι 69,6 εκατ. ευρώ πέρυσι. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), σημείωσαν μείωση διαμορφούμενα στα περίπου 0,1 εκατ. ευρώ σε σχέση με περίπου 0,9 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Οι ζημιές προ φόρων παρουσίασαν μείωση και διαμορφώθηκαν στα 7,6 εκατ. ευρώ περίπου έναντι ζημιών 7,7 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2012. Οι ζημίες μετά από φόρους, διαμορφώθηκαν σε 9,2 εκατ, ευρώ έναντι ζημιών ύψους 7,7 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου περυσινού διαστήματος.

Διαβάστε ακόμη: Η Gazprom επιστρέφει στην Αθήνα