Πτώση 2,4% στην παραγωγή ασφαλίστων το πρώτο τρίμηνο του 2014

Η έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος δείχνει αύξηση στον κλάδο ασφαλειών ζωής.

H παραγωγή ασφαλίστρων το πρώτο τρίμηνο του 2014, σύμφωνα με έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας, σημείωσε πτώση -2,4%, αν και η παραγωγή των σημαντικότερων κλάδων ασφάλισης Ζωής δείχνει αύξηση για τον κλάδο Ζωής +0,8% και για τον κλάδο Ζωής Συνδεδεμένων με επενδύσεις +7,6%.

Η ΕΑΕΕ πραγματοποίησε την έρευνα στην οποία ανταποκρίθηκαν 59 ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι οποίες συγκέντρωσαν το 94,6% της παραγωγής ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) σύμφωνα με τα πλήρη στοιχεία της ασφαλιστικής αγοράς που αφορούσαν το 2012. Από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, οι 21 δραστηριοποιήθηκαν στις ασφαλίσεις Ζωής (αντίστοιχο μερίδιο αγοράς 98,7%) και 49 στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών (μερίδιο 91,3%).

Fortunegreece.com – Φάκελος Ασφαλιστικό

Από τη σύγκριση των δηλώσεων παραγωγής ασφαλίστρων των ανωτέρω 59 επιχειρήσεων με τις αντίστοιχες δηλώσεις του 2013 των ιδίων επιχειρήσεων, για το πρώτο τρίμηνο του 2014 η μεταβολή των ασφαλίσεων Ζωής φέτος ήταν +2,5%, η μεταβολή για τις Ασφαλίσεις κατά Ζημιών -5,7%, η Αστική ευθύνη οχημάτων -8,0% και οι Λοιποί κλάδοι ζημιών -3,7%.

Η παραγωγή των σημαντικότερων κλάδων ασφάλισης κατά Ζημιών δείχνει για το ίδιο διάστημα μείωση για τα χερσαία οχήματα -9,2% για τα μεταφερόμενα εμπορεύματα -3,3%, για πυρκαγιά και στοιχεία της φύσης -3,7%, για λοιπές ζημιές αγαθών-5,1%, για αστική ευθύνη χερσαίων οχημάτων -8% και για γενική αστική ευθύνη +0,3%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σχετικά άρθρα