Πτώση για τις ελληνικές εξαγωγές, αύξηση στις εξαγωγές της Ευρωζώνης

Σύμφωνα με την σημερινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας Eurostat για το εξωτερικό εμπόριο εμπορευματικών συναλλαγών για το διάστημα Ιαν-Οκτώβριος 2014, οι εξαγωγές αγαθών των χωρών της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά 1,5%, συγκριτικά με το δεκάμηνο 2013, ενώ σε αξία ανήλθαν σε€2,9 τρις.

Μείωση κατά 3,2% σημείωσαν το ίδιο διάστημα οι ελληνικές εξαγωγές αγαθών, όταν σε αξία διαμορφώθηκαν σε €22,5 δις., ενώ η Ελλάδα βρίσκεται στην 13η θέσηστην εξαγωγική κατάταξη των 18 κρατών-μελών της Ευρωζώνης. Κλαδικά,εξασθένιση καταγράφηκεστα αγροτικά προϊόντα (7,2%) και στα καύσιμα (6,4%) καιαύξηση στις μηχανές & συσκευές (13,2%) και στα χημικά & πλαστικά (4,4%). Να σημειωθεί ότι η μείωση στα καύσιμα δεν οφείλεται στη μείωση της ποσότητας των εξαγωγών του κλάδου -καθώς από το 2013 στο 2014 η παρέμεινε αμετάβλητη- αλλάοφείλεται κυρίως στη μείωση της τιμής του  πετρελαίου διεθνώς, που το τελευταίο εξάμηνο του 2014 έχει υποχωρήσει περίπου σε ποσοστό 46%. Αντίστοιχα, στις ελληνικές εξαγωγές ανά χώρα, μεγαλύτερες απώλειες σημειώθηκαν στις: ΗΠΑ (16,6%), Ιταλία (6,1%), Βουλγαρία (5,7%), Ην. Βασίλειο (4,5%), Γαλλία (4,1%), Τουρκία (1,7%) καιάνοδος στις: Κύπρος (8,5%), Αίγυπτος (28,8%), Σαουδ. Αραβία (87,6%), Αλβανία (24,5%), Ισπανία (4,6%).

Πίνακας 1. Ετήσια μεταβολή εξωτερικού εμπορίου αγαθών, Ελλάδας και Ευρωζώνης, Ιαν-Οκτ 2014 vs. Ιαν-Οκτ 2013

 
Ελλάδα
ΕΖ
Εισαγωγές
1,2%
0,8%
Εξαγωγές
-3,2%
1,5%
Εμπορικό Ισοζύγιο
(έλλειμμα) 7,4%
(πλεόνασμα) 14,1%

Πηγή: Eurostat/ Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ

H χώρα για τα τελευταία πέντε χρόνια με πολλές θυσίες από τις επιχειρήσεις και τους πολίτες είχε ως πρώτο στόχο τη δημοσιονομική πειθαρχία δίνοντας μικρή σημασία στην ανάπτυξη. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος και οι εξαγωγές αγαθών που πέρασαν μια περίοδο ανόδου, εμφανίζουν σημάδια κόπωσης. Μια κόπωση που κατά το μεγαλύτερο ποσοστό οφείλεται στην περιορισμένη χρηματοδότηση, όπως αναδείχτηκε και από το Export Summit III που διοργάνωσε πρόσφατα ο ΣΕΒΕ.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις καλούνται να ανταγωνιστούν διεθνώς αντίστοιχες επιχειρήσεις του εξωτερικού, οι οποίες έχουν πρόσβαση στην τραπεζική χρηματοδότηση και μάλιστα με σαφώς πιο χαμηλά επιτόκια. Η Ελλάδα στα επιχειρηματικά δάνεια έχει το υψηλότερο επιτόκιο στην Ευρωζώνη, καθώς βάσει των πρόσφατων στοιχείων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας – ΕΚΤ (Νοέμβριος 2014), στα επιχειρηματικά δάνεια μέχρι €1 εκατ. το επιτόκιο για τις ελληνικές επιχειρήσεις ξεκινάει από το 5,48%, ενώ αντίστοιχα ανταγωνίστριες χώρες με αύξηση των εξαγωγών τους (βλ. διάγραμμα 1) απολαμβάνουν σημαντικά χαμηλότερα επιτόκια. Πιο συγκεκριμένα, το Βέλγιο έχει επιτόκιο 1,9% για επιχειρηματικά δάνεια έως €1 εκατ., η Αυστρία και το Λουξεμβούργο 2%, η Γερμανία 2,8%, η Ιταλία 3,3%, η Σλοβακία 3,4%, η Λετονία 4,2%, η Σλοβενία 4,5%, ενώ ο μέσος όρος της Ευρωζώνης κυμαίνεται στο 3,2%. Ακόμα και χώρες με παρόμοια δημοσιονομικά και διαρθρωτικά προβλήματα με την Ελλάδα, όπως η Πορτογαλία και η Ιρλανδία προσφέρουν χαμηλότερα επιτόκια στις επιχειρήσεις τους (4,9% και 5,1% αντίστοιχα).

Διάγραμμα 1. Ετήσια μεταβολή εξαγωγών αγαθών, ανά χώρα-μέλος της Ευρωζώνης, Ιαν-Οκτ 2014 vs. Ιαν-Οκτ 2013

Ο ΣΕΒΕ επισημαίνει στο σύνολο της πολιτικής ηγεσίας της χώρας ότι έφθασε η ώρα της ανάπτυξης. Επομένως τα βασικά της σημεία θα πρέπει να συμφωνηθούν αμέσως μετά τις εκλογές και να αποτελέσουν εθνικό στόχο στην πράξη για όλα τα πολιτικά κόμματα.

Η ανάπτυξη δεν είναι δυνατή αν δεν χρηματοδοτηθεί. Οι διαθέσιμοι πόροι θα πρέπει να στραφούν κατά προτεραιότητα προς τον ιδιωτικό παραγωγικό και εξωστρεφή τομέα. Αυτό δεν συμβαίνει όταν το ελληνικό δημόσιο παρακρατεί το πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ στις εξαγωγικές επιχειρήσεις, ούτε θα συμβεί αν η κάλυψη των δημοσιονομικών ελλειμμάτων γίνει με έκδοση εντόκων γραμματίων του δημοσίου που απορροφά ρευστότητα από τον ιδιωτικό τομέα.