Πτώση στον τζίρο της βιομηχανίας

Πτώση στον τζίρο της βιομηχανίας

Πτώση στον κύκλο εργασιών αλλά και στις παραγγελίες δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Πτώση 5% παρουσίασε ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) τον Ιούνιο 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2012, έναντι αύξησης 0,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2012 προς το 2011, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Ο μέσος γενικός δείκτης του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2012- Ιουνίου 2013, σε σύγκριση με τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2011- Ιουνίου 2012, παρουσίασε μείωση κατά 1,8%, έναντι αύξησης 4,6% που σημειώθηκε από τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Η μείωση του γενικού δείκτη κύκλου εργασιών στη βιομηχανία προκύπτει από την αύξηση του δείκτη κύκλου εργασιών ορυχείων- λατομείων κατά 30,7% και από τη μείωση του δείκτη κύκλου εργασιών μεταποιητικών βιομηχανιών κατά 5,5%. Επίσης, η μεταβολή του γενικού δείκτη κύκλου εργασιών στη βιομηχανία κατά 5,0% τον μήνα Ιούνιο 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2012, οφείλεται στη μείωση του δείκτη κύκλου εργασιών εγχώριας αγοράς κατά 7,5% και στη μείωση του δείκτη κύκλου εργασιών εξωτερικής αγοράς κατά 1,1%.

Την ίδια ώρα, μείωση 10,4% παρουσίασε και ο γενικός δείκτης νέων παραγγελιών στη βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) του μηνός Ιουνίου 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2012, έναντι μείωσης 5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2012 προς το 2011.

Ο μέσος γενικός δείκτης του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2012- Ιουνίου 2013, σε σύγκριση με τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2011- Ιουνίου 2012, παρουσίασε μείωση κατά 7%, έναντι μείωσης 5,8% που σημειώθηκε από τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Η μείωση του γενικού δείκτη νέων παραγγελιών εξωτερικής αγοράς κατά 8,3% το μήνα Ιούνιο 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2012, οφείλεται στη μείωση του δείκτη νέων παραγγελιών εξωτερικής αγοράς ευρωζώνης κατά 0,2% και στη μείωση του δείκτη νέων παραγγελιών εξωτερικής αγοράς εκτός ευρωζώνης κατά 14,8%.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ