Ρέτσος (ΣΕΤΕ): Στα 100 δισ. ευρώ η συμβολή του τουρισμού στην 8ετία της κρίσης

Ρέτσος (ΣΕΤΕ): Στα 100 δισ. ευρώ η συμβολή του τουρισμού στην 8ετία της κρίσης

«Το 2017 η εισερχόμενη τουριστική κίνηση αυξήθηκε κατά 7,4%, αγγίζοντας τους 30,1 εκατ. τουρίστες», σημείωσε ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ. 

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) Γιάννης Ρέτσος στάθηκε στην συμβολή του τουρισμού στα μεγέθη της ελληνικής οικονομίας τα χρόνια της κρίσης, υπογραμμίζοντας ότι στα οκτώ χρόνια της κρίσης, τα έσοδα που εισέρρευσαν στη χώρα από τους ξένους τουρίστες που επισκέφθηκαν την Ελλάδα, (άμεσες ταξιδιωτικές εισπράξεις), αγγίζουν τα 100 δισ. ευρώ σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Παράλληλα ο κ. Ρέτσος εξέφρασε την ικανοποίηση του για την πορεία των εσόδων, παρά, όπως είπε, τις ανησυχίες που δικαίως υπήρχαν, κυρίως για το κομμάτι των εισπράξεων και των επιπτώσεων της υπερφορολόγησης. “Το 2017 η εισερχόμενη τουριστική κίνηση αυξήθηκε κατά 7,4%, αγγίζοντας τους 30,1 εκατ. τουρίστες. Ο ελληνικός τουρισμός παρουσίασε πέρσι αύξηση εσόδων από το εξωτερικό κατά 11,4% ή κατά 1,45 δισ. ευρώ, σε σχέση με το 2016. Η συνολική αύξηση της τουριστικής δραστηριότητας εκτιμάται σε 1,56 δισ. ευρώ, από 16,7 δισ. ευρώ άμεσης συνεισφοράς στο ΑΕΠ το 2016 σε 18,3 δισ. ευρώ το 2017”, ανάφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας την ακτινογραφία του ελληνικού τουρισμού, ο κ. Ρέτσος τόνισε ότι ο τουρισμός συνέβαλε άμεσα στη δημιουργία του 10,3% του ΑΕΠ της χώρας, ενώ η άμεση και έμμεση συμβολή του εκτιμάται από 22,6% έως 27,3%. Το εντυπωσιακό όμως στοιχείο, που αποδεικνύει τη μεγάλη διάχυση των ωφελειών του τουρισμού στην οικονομία, όπως εξήγησε, είναι ότι για κάθε 1 ευρώ τουριστικού εσόδου, το ΑΕΠ της χώρας αυξάνεται κατά 2,2 έως 2,65 ευρώ. Στις Περιφέρειες της Κρήτης, του Νοτίου Αιγαίου και των Ιονίων Νήσων, ο τουρισμός συνεισφέρει άμεσα στη δημιουργία άνω του 47,4% του ΑΕΠ αυτών των περιοχών. Οι τρεις αυτές Περιφέρειες, έχουν από τα υψηλότερα κατά κεφαλήν ΑΕΠ στη χώρα, τεκμηριώνοντας την άποψη ότι ο τουρισμός οδηγεί σε βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των περιοχών στις οποίες παρουσιάζει ανάπτυξη, υπογράμμισε ο κ. Ρέτσος.

Απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα ο κ. Ρέτσος ανάφερε ότι για να μπορέσει ο τουρισμός να συνεισφέρει τα μέγιστα και μετά τη λήξη του προγράμματος στήριξης θα πρέπει να υπάρξει χάραξη νέου αναπτυξιακού σχεδίου της χώρας και φυσικά ένα πλαίσιο αρχών που θα διέπει μια σύγχρονη εθνική τουριστική πολιτική.

Ένα τέτοιο αναπτυξιακό πρόγραμμα για τον τουρισμό θα πρέπει να περιλαμβάνει 12 συγκεκριμένα βήματα τα οποία περιέγραψε επιγραμματικά ως εξής:

– Πολιτική και οικονομική σταθερότητα, ως αυτονόητη και αναγκαία προϋπόθεση ανάπτυξης,

– Κεντρικό επιτελικό συντονισμό συνεργειών και συνεργασιών μεταξύ όλων των εμπλεκομένων φορέων,

– Μείωση φορολογικών συντελεστών και επιτέλους ένα σταθερό φορολογικό πλαίσιο,

– Λειτουργία ενός ευέλικτου χρηματοπιστωτικού συστήματος,

– Συγκεκριμένα μέτρα για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας που τόσο αρνητικά λειτουργεί στην προσέλκυση ξένων επιχειρήσεων,

– Δημιουργία εθνικού χωροταξικού πλαισίου και σαφές πλαίσιο χρήσεων γης,

– Πολιτικές υποστήριξης επενδύσεων και προσέλκυσης κεφαλαίων,

– Στήριξη της τουριστικής επιχειρηματικότητας με συγκεκριμένα μέτρα και κίνητρα, ιδίως της νέας επιχειρηματικότητας,

– Διασφάλιση της αρχής της ασφάλειας δικαίου,

– Προστασία περιβάλλοντος και αειφόρα τουριστική ανάπτυξη,

– Καλλιέργεια μιας νέας ισχυρής τουριστικής συνείδησης,

– Αναβάθμιση του brand name Ελλάδα και προώθηση ελληνικών προορισμών με ανάδειξη των συγκριτικών τους πλεονεκτημάτων.