Ρύθμιση 100 δόσεων: Τι αλλάζει από το 2018 – Οι μεγάλοι χαμένοι

Ρύθμιση 100 δόσεων: Τι αλλάζει από το 2018 – Οι μεγάλοι χαμένοι

Το νέο καθεστώς προϋποθέσεων παραμονής στη ρύθμιση οφειλών «έρχεται» από το νέο έτος.

Από την 1η Ιανουαρίου 2018, οι φορολογούμενοι θα χάνουν πιο εύκολα τη ρύθμιση των 100 δόσεων, καθώς σε περίπτωση που καθυστερήσουν την πληρωμή ακόμη και για μία ημέρα, η κάθε νέα οφειλή θα βγαίνει αυτόματα εκτός της ρύθμισης.

Από την πλευρά τους, οι φορολογικές αρχές θα διεκδικούν τις ανεξόφλητες ρυθμισμένες έως και σε 100 δόσεις οφειλές εφαρμόζοντας σε βάρος τους όλα τα προβλεπόμενα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, όπως κατασχέσεις εισοδημάτων, καταθέσεων και περιουσιακών τους στοιχείων.

Σημειώνεται ότι από το επόμενο έτος θα τεθεί σε ισχύ αυστηρότερο καθεστώς προϋποθέσεων παραμονής στη ρύθμιση των 100 δόσεων, το οποίο προβλέπει πως οι οφειλέτες θα τίθενται αυτόματα εκτός της ρύθμισης αυτής, εφόσον δεν πληρώσουν εμπρόθεσμα οποιαδήποτε νέα οφειλή τους προς το Δημόσιο βεβαιωθεί στο όνομά τους από την 1η-1-2018 και μετά.

Μάλιστα, ακόμη και μία ημέρα να είναι εκπρόθεσμοι, θα χάνουν τη ρύθμιση των 100 δόσεων και, σε κάθε περίπτωση, ολόκληρο το ανεξόφλητο υπόλοιπο του ενταγμένου στη ρύθμιση αυτή χρέους θα είναι άμεσα απαιτητό από το Δημόσιο.