Ρωσία (εξαγωγές): Τα σκάφη «κερδίζουν» τα γουναρικά στην κατάταξη

Ρωσία (εξαγωγές): Τα σκάφη «κερδίζουν» τα γουναρικά στην κατάταξη
Ιστιοπλοϊκά σκάφη και γιότ στη Μαρίνα Αλίμου, Πέμπτη 12 Απριλίου 2018, όπου διοργανώνεται το 1o Φεστιβάλ Γιώτιγκ - Γιορτή Θαλάσσιου Τουρισμού από τον ΣΙΤΕΣΑΠ 12 –16 Απριλίου. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΣΥΜΕΛΑ ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΗ Photo: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ακατέργαστα καπνά και σωλήνες από χαλκό έχουν τη μεγαλύτερη συμβολή στις ελληνικές εξαγωγές - Αυξήθηκε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου - Οι τάσεις στο α’ εξάμηνο.

Ανακατατάξεις στα προϊόντα που εξάγουμε στη Ρωσία δείχνουν τα στοιχεία για το α’ εξάμηνο, με τα γουναρικά να υποβαθμίζονται και τα σκάφη αναψυχής να καταγράφουν τη μεγαλύτερη αύξηση, ενώ αξιοσημείωτο είναι ότι αυξήθηκε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, κατά 8,42% συμπεριλαμβανομένων των ενεργειακών προϊόντων και κατά 36,66% εξαιρουμένων των ενεργειακών προϊόντων.

Ειδικότερα, οι ελληνικές εξαγωγές στη Ρωσία αυξήθηκαν κατά 13,3% στο α’ εξάμηνο του 2021 συγκριτικά με το α’ εξάμηνο του 2020 (συμπεριλαμβανομένων των ενεργειακών), από 76,2 εκατ. ευρώ σε 86,4 εκατ. ευρώ .

Τη μεγαλύτερη συμβολή σε αξία είχαν τα ακατέργαστα καπνά (7,74%), οι σωλήνες από χαλκό (7,33%), οι ηλεκτρικές συσκευές ενσύρματης τηλεφωνίας (5,2%), τα απορρίμματα από χαλκό (4,70%) και τα εμπιστευτικά προϊόντα (4,66%).

Όσον αφορά στις μεταβολές επί μέρους κωδικών τις μεγαλύτερες αυξήσεις κατέγραψαν τα σκάφη αναψυχής με κωδικό 8903 (+4.992,3%), ακολουθούμενα από τους ηλ. συσσωρευτές με κωδικό 8507 (1.490,6%), τις χρωστικές ύλες με κωδ.3204 (+170,9%) και τα απορρίμματα χαλκού με κωδικό 7404 (+146,8%). Ειδικά για τα γουναρικά, κωδ.4303, τα οποία από δεκαετίας συνιστούσαν το πρώτο εξαγωγικό μας προϊόν στη ρωσική αγορά, οι εξαγωγές του α ́ εξαμήνου του 2021 αυξήθηκαν κατά 31,5% έναντι του α ́εξαμήνου 2020, σε αξία όμως ήταν σε χαμηλά επίπεδα (2,2 εκατ. ευρώ).

Αξιοσημείωτη είναι επίσης η παρουσία των μεταλλευμάτων πολύτιμων μετάλλων με κωδικό 2626, τα οποία δεν είχαν καταγράψει εξαγωγές το α’ εξάμηνο 2020.

Από την άλλη μεριά, τις μεγαλύτερες μειώσεις αξίας εξαγωγών κατέγραψαν τα φάρμακα με κωδικό 3004 (-35,3%), οι ηλ. συσκευές ενσύρματης τηλεφωνίας με κωδικό 8517 (-18,9%), τα εμπιστευτικά προϊόντα με κωδικό 9990 (-11,0%) και τα συνδετικά παρασκευασμένα για καλούπια με κωδικό 3824 (-9,5%).

Οι εισαγωγές

Οι ελληνικές εισαγωγές μεταξύ των δύο εξαμήνων 2020-2021 (συμπεριλαμβανομένων των ενεργειακών), κατέγραψαν αύξηση κατά 8,67%, από 1,49 δισ. ευρώ σε 1,62 δισ. ευρώ επηρεάζοντας έντονα το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, το οποίο αυξήθηκε από 1,42 δισ. ευρώ σε 1,54 δισ. ευρώ. Σε γενικές γραμμές, δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές μεταβολές στη δομή των εισαγωγών, μεταξύ των δύο εξαμήνων, από πλευράς κατάταξης των δέκα πρώτων εισαγόμενων προϊόντων.

Για το α’ εξάμηνο 2021, τη μεγαλύτερη συμβολή σε αξία εισαγωγών είχαν τα λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά (41,9%), τα ακατέργαστα λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά (20,9%), τα αέρια πετρελαίου/αέριοι υδρογονάνθρακες (18,2%), το αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή (7,3%) και ο χαλκός και τα κράματά του (4,1%).

Αξιοσημείωτη είναι η παρουσία προϊόντων όπως λιπάσματα ορυκτά ή χημικά (κωδ.3104) και μόλυβδος σε ακατέργαστη μορφή (κωδ.7801), τα οποία δεν είχαν παρουσιάσει εισαγωγές το α ́ εξάμηνο του 2020.

Το ισοζύγιο

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο όγκος του διμερούς εμπορίου προϊόντων, α’ εξαμήνου 2021 (συμπεριλαμβανομένων των ενεργειακών προϊόντων), αυξήθηκε κατά 8,9%, ανερχόμενος σε 1,71 δισ. ευρώ σε σύγκριση με 1,57 δισ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2020. Το εμπορικό ισοζύγιο παρέμεινε έντονα ελλειμματικό, διαμορφούμενο το α’ εξάμηνο του 2021 σε -1,54 δισ. ευρώ, λόγω των εισαγωγών υδρογονανθράκων, έναντι -1,42 δισ. ευρώ το α ́ εξάμηνο του 2020, με την αύξηση του ελλείμματος μεταξύ των δύο εξαμήνων 2021/2020 να ανέρχεται στο 8,42%. Ο όγκος του διμερούς εμπορίου εξαιρουμένων των ενεργειακών προϊόντων, ανήλθε σε 379,48 εκατ. ευρώ έναντι 301,30 εκατ. ευρώ το α ́εξάμηνο 2020, καταγράφοντας αύξηση 25,95%. Το εμπορικό ισοζύγιο α ́ εξαμήνου 2021 κατέγραψε έλλειμμα, διαμορφούμενο σε -208,49 εκατ. ευρώ έναντι -152,56 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2020, με την αύξηση του ελλείμματος μεταξύ των δύο εξαμήνων 2021/2020 να ανέρχεται στο 36,66%.