Σαράντης: Διψήφιο ποσοστό αύξησης σε πωλήσεις και κερδοφορία

Σημαντική ανάπτυξη επέδειξαν τόσο η Ελλάδα, όσο και οι ξένες χώρες του ομίλου.

Διψήφιο ποσοστό αύξησης τόσο σε επίπεδο πωλήσεων όσο και στην κερδοφορία παρουσίασε ο όμιλος «Γρ. Σαράντης ΑΒΕΕ», το 2015.
Αναλυτικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου, κατά το 2015, ανήλθαν στα 278,76 εκατ. ευρώ, συγκριτικά με 248,44 εκατ. ευρώ, το προηγούμενο έτος, σημειώνοντας αύξηση κατά 12,21%, η οποία τροφοδοτήθηκε τόσο από οργανική ανάπτυξη όσο και από νέες προσθήκες στο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο του ομίλου.

Σημαντική ανάπτυξη επέδειξαν τόσο η Ελλάδα, όσο και οι ξένες χώρες του ομίλου. Η Ελλάδα εμφάνισε αξιοσημείωτη άνοδο πωλήσεων της τάξης του 15,33%, στα 102,56 εκατ. ευρώ. Οι ξένες χώρες που αντιπροσωπεύουν το 63,21% του συνόλου των πωλήσεων του ομίλου, σημείωσαν άνοδο κατά 10,46%, στα 176,20 εκατ. ευρώ.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, στο πλαίσιο της προσπάθειας αύξησης των μεριδίων αγοράς του και διατήρησης του ανταγωνιστικού του πλεονεκτήματος, ο όμιλος, μεταξύ άλλων, έχει υιοθετήσει πιο έντονη πολιτική παροχών προς το εμπόριο και, κατ’ επέκταση, προς τον καταναλωτή. Ως αποτέλεσμα, το περιθώριο μεικτού κέρδους του ομίλου είναι μειωμένο στα 47,53% έναντι 48,55% σε σύγκριση με πέρυσι.

Παρόλα αυτά, η αύξηση των πωλήσεων, σε συνδυασμό με την αποτελεσματική διαχείριση των λειτουργικών δαπανών, οδήγησε σε σημαντική ενίσχυση της κερδοφορίας.

Τα δημοσιευμένα μεγέθη έχουν, ως εξής:

– Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 16,07%, στα 29,77 εκατ. ευρώ από 25,64 εκατ. ευρώ και το περιθώριο EBIΤDA διαμορφώθηκε στο 10,68% από 10,32%, το 2014.

– Τα κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν στα 26,04 εκατ. ευρώ από 22,05 εκατ. ευρώ, το 2014, αυξημένα κατά 18,12% και το περιθώριο ΕΒΙΤ ανήλθε στο 9,34% από 8,87% πέρυσι.

Τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) αυξήθηκαν κατά 12,44%, στα 24,16 εκατ. ευρώ από 21,49 εκατ. ευρώ και το περιθώριο EBT ανήλθε στο 8,67% από 8,65%, το 2014.

Τα καθαρά κέρδη κατέγραψαν άνοδο κατά 15,39%, στα 19,78 εκατ. ευρώ από 17,14 εκατ. ευρώ και το περιθώριο καθαρού κέρδους ανήλθε στο 7,10% από 6,90%, το 2014.

Επιπρόσθετα, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας θα προτείνει κατά την ετήσια τακτική γενική συνέλευση διανομή μερίσματος ύψους 0,16 ευρώ ανά μετοχή.