Σαράντης: Στα 244,7 εκατ. οι πωλήσεις στο εννεάμηνο- Αύξηση 10,66% για τα κέρδη

Σε επίπεδο Ομίλου, εξαιρώντας τις εξαγορές, οι πωλήσεις το εννεάμηνο του 2018 σημείωσαν αύξηση 5,80%.

Σε 244,77 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι πωλήσεις του Ομίλου Σαράντης το εννεάμηνο του 2018 από 217,29 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2017, αυξημένες κατά 12,65%.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στην Ελλάδα καταγράφηκε αύξηση πωλήσεων κατά 4,56% στο εννεάμηνο του 2018, φτάνοντας τα 86,69 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με 82,91 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Στις χώρες του εξωτερικού στις οποίες δραστηριοποιείται η εταιρεία καταγράφηκε άνοδος πωλήσεων κατά 17,64%, στο ποσό των 158,08 εκατ. ευρώ, από 134,38 εκατ. ευρώ.

Εξαιρώντας τις πωλήσεις της INDULONA (3,36 εκατ. ευρώ) και της ERGOPACK (11,53 εκατ. ευρώ) οι πωλήσεις στο εξωτερικό ανήλθαν σε 143,19 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2018, αυξημένες κατά 6,56%.

Αντίστοιχα, σε επίπεδο Ομίλου, εξαιρώντας τις εξαγορές, οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 229,88 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2018 σημειώνοντας αύξηση 5,80%.

Επιπρόσθετα, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 10,66% στα 30,32 εκατ. ευρώ από 27,40 εκατ. ευρώ και το περιθώριο EBIΤDA διαμορφώθηκε στα 12,39% το εννεάμηνο του 2018 από 12,61% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τα κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε 25,64 εκατ. ευρώ από 23,66 εκατ. ευρώ που ήταν στο εννεάμηνο του 2017, αυξημένα κατά 8,38% και το περιθώριο ΕΒΙΤ ανήλθε σε 10,47% από 10,89% το αντίστοιχο περυσινό εννεάμηνο.