Σχεδόν 3 δισ. ευρώ τα έσοδα του τουρισμού τον Ιούλιο

Αυξημένα κατά 213 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Ιούλιο του 2016.

Με πλεόνασμα ύψους 1,6 δισ. ευρώ έκλεισε το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών τον Ιούλιο, σύμφωνα με την ΤτΕ. Το ποσό είναι αυξημένο κατά 213 εκατ. ευρώ σε σχέση με εκείνο του Ιουλίου του 2016.

Η βελτίωση αυτή οφείλεται στην άνοδο του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών και στον περιορισμό των ελλειμμάτων των ισοζυγίων πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων. Αντίθετα, το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών αυξήθηκε.

Όπως ήταν αναμενόμενο, σημαντική ήταν η συμβολή του τουρισμού. Τα στοιχεία δείχνουν ταξιδιωτικές εισπράξεις 2,925 δισ. ευρώ έναντι 2,777 δισ. τον αντίστοιχο μήνα του 2016.

Η αύξηση κατά 232 εκατ. ευρώ του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών σε σχέση με εκείνο του Ιουλίου του 2016 οφείλεται κυρίως στην αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών χωρίς καύσιμα, δεδομένου ότι οι σχετικές εισαγωγές αυξήθηκαν με ταχύτερο ρυθμό από τις αντίστοιχες εξαγωγές, σημειώνει η ΤτΕ . Η αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου καυσίμων ήταν σχετικά μικρότερη. Σημειώνεται ότι κατά το ίδιο διάστημα οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα σε σταθερές τιμές αυξήθηκαν κατά 1,8% και οι εξαγωγές καυσίμων κατά 7,8%.

Η άνοδος κατά 249 εκατ. ευρώ του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2016 οφείλεται στη βελτίωση όλων των επιμέρους ισοζυγίων και κυρίως σε εκείνη του ταξιδιωτικού ισοζυγίου, το πλεόνασμα του οποίου διευρύνθηκε κατά 169 εκατ. ευρώ, καθώς τον Ιούλιο του 2017 οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών και οι σχετικές εισπράξεις παρουσίασαν άνοδο κατά 10,2% και 5,3% αντίστοιχα. Το πλεόνασμα του ισοζυγίου μεταφορών παρουσίασε άνοδο κατά 69 εκατ. ευρώ αποκλειστικά λόγω της αύξησης των καθαρών εισπράξεων από θαλάσσιες μεταφορές.
Η βελτίωση του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων οφείλεται πρωτίστως στην πτώση των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη και δευτερευόντως στην άνοδο των καθαρών εισπράξεων στην κατηγορία των λοιπών πρωτογενών εισοδημάτων. Η βελτίωση του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων οφείλεται κυρίως στη βελτίωση του ισοζυγίου του τομέα της γενικής κυβέρνησης.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2017, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε βελτίωση, καθώς το έλλειμμα περιορίστηκε κατά 210 εκατ. ευρώ σε σχέση με εκείνο της ίδιας περιόδου του 2016 και διαμορφώθηκε στο 1,2 δισ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη βελτίωση των ισοζυγίων υπηρεσιών, πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων, η οποία υπεραντιστάθμισε την αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών.

Το συνολικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασε έλλειμμα 2,2 δισ. ευρώ, κατά 131 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από εκείνο της ίδιας περιόδου του 2016, καθώς η άνοδος των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών υπεραντισταθμίστηκε από την αύξηση των εισαγωγών.

Η διεύρυνση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών τους πρώτους επτά μήνες του 2017, σε σχέση με εκείνο της ίδιας περιόδου του 2016, είναι αποτέλεσμα κυρίως της αύξησης του ελλείμματος του ισοζυγίου καυσίμων. Αύξηση σημείωσε επίσης και το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών χωρίς καύσιμα, δεδομένου ότι η αύξηση των εισαγωγών ήταν μεγαλύτερη από εκείνη των εξαγωγών. Επισημαίνεται ότι οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 5,2% και οι εξαγωγές καυσίμων κατά 8,2% σε σταθερές τιμές, ενώ η αύξηση των αντίστοιχων εισαγωγών ήταν 7,4% και 10,4%.

Η άνοδος κατά 1 δισ. ευρώ του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών είναι αποτέλεσμα της βελτίωσης όλων των επιμέρους ισοζυγίων. Σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2016, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 8% και οι αντίστοιχες εισπράξεις κατά 6,4%. Επιπλέον, οι εισπράξεις από μεταφορές αυξήθηκαν κατά 18,1%.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων αυξήθηκε κατά 292 εκατ. ευρώ ως αποτέλεσμα της μείωσης των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη, ενώ το έλλειμμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων περιορίστηκε λόγω βελτίωσης του ισοζυγίου των λοιπών τομέων.