Σε χαμηλό τετραετίας η λιανική τιμή της αμόλυβδης

Σε χαμηλό τετραετίας η λιανική τιμή της αμόλυβδης

Στο 1,546 ευρώ έχει φτάσει η τιμή ανά λίτρο χάρη στη μεταβολή των διεθνών τιμών διύλισης των πετρελαιοειδών προϊόντων.

Στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών βρίσκονται οι τιμές λιανικής της αμόλυβδης βενζίνης, ως αποτέλεσμα της διακύμανσης των διεθνών τιμών διύλισης των πετρελαιοειδών προϊόντων.

Αυτό επισημαίνει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Ανάπτυξης και υπενθυμίζει ότι το παραπάνω συμπέρασμα είναι σύμφωνα με τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων, της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (www.fuelprices.gr).

Η μέση πανελλαδική τιμή λιανικής της απλής αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων διαμορφώνεται σε χαμηλό τετραετίας, δηλαδή στο 1,546 ευρώ ανά λίτρο (1/12/2014).

Υπενθυμίζεται ότι οι διακυμάνσεις των λιανικών τιμών των υγρών καυσίμων ακολουθούν με μεγάλη ακρίβεια τις διακυμάνσεις των τιμών διυλιστηρίου οι οποίες είναι αποτέλεσμα της μεταβολής των διεθνών τιμών διύλισης των πετρελαιοειδών προϊόντων για την περιοχή της Μεσογείου.

Συνεπώς, η μείωση της τιμής του αργού επηρεάζει θετικά αλλά όχι απόλυτα τη διαμόρφωση της χρηματιστηριακής τιμής της βενζίνης Μεσογείου ενώ αντίστροφα, η μείωση της ισοτιμίας ευρώ / δολαρίου (8,19%) λειτουργεί αυξητικά. Έτσι, σε επίπεδο Μεσογείου, η μείωση κατά 20,43% της τιμής αργού σε δολάρια, ισοδυναμεί σε μείωση 6,06% στη βενζίνη σε ευρώ.

Στη χώρα μας, όπου η τιμή λιανικής επηρεάζεται μόνο κατά 30% από την τιμή του προϊόντος, η μεταβολή χωρίς τους φόρους κυμαίνεται και αυτή στο ίδιο επίπεδο δηλαδή 5,94%