Σε ιστορικό χαμηλό το ελληνικό 10ετές- Υποχώρηση 5,4 μονάδων βάσης στο 1,054

Κάτω από το 1% υποχώρησε η απόδοση του Ιταλικού δεκαετούς ομολόγου, πολύ κοντά και το Ελληνικό που προσεγγίζει το 1%.

Η συμφωνία των 750 δισεκατομμυρίων στην οποία κατέληξαν οι ηγέτες των χωρών μελών της Ε.Ε. για τη δημοσιονομική στήριξη της οικονομίας της Ευρωζώνης, σε συνδυασμό με την έκτακτη ρευστότητα τρισεκατομμυρίων που έχει αναπτύξει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχουν βελτιώσει εντυπωσιακά την εικόνα των ευρωπαϊκών ομολόγων.

Η διάθεση για ρίσκο των επενδυτών έχει αυξηθεί, ωθώντας τους να αγοράσουν ομόλογα περιφέρειας που έχουν λίγο υψηλότερες αποδόσεις- αφού η ΕΚΤ είναι αγοραστής τελευταίας ευκαιρίας και εξασφαλίζει τις αποδόσεις τους.

Ελλάδα- Ιταλία

Η απόδοση του ιταλικού δεκαετούς ομολόγου, που αντανακλά το ενδεικτικό κόστος δανεισμού της Ιταλικής Δημοκρατίας, έχει υποχωρήσει κάτω του 1% (0,998%) βελτιωμένο κατά 3,6 μονάδες βάσης από χθες.

Η απόδοση του ελληνικού νέου δεκαετούς έχει υποχωρήσει κατά 5,4 μονάδες βάσης στο 1,054. Είναι η χαμηλότερη απόδοση ελληνικού ομολόγου, δηλαδή το χαμηλότερο κόστος δανεισμού για το ελληνικό κράτος- ενώ το περσινό δεκαετές (το οποίο ωριμάζει σε εννέα χρόνια) έχει υποχωρήσει ακόμα χαμηλότερα και η απόδοσή του βρίσκεται κάτω από το 1%.

Γερμανία- Ολλανδία

Αντίθετη πορεία ακολουθούν οι αποδόσεις των χωρών του πυρήνα καθώς οι αποδόσεις τους αυξάνονται- αν και παραμένουν σε αρνητική επικράτεια.

Η απόδοση στην Ολλανδική δεκαετία αυξήθηκε ελαφρώς κατά 0,4 μονάδες βάσεις στο -0,365, ανώ της Γερμανίας αυξήθηκε κατά 0,5 μονάδες βάσης στο -0,489%

Η νέα σύγκλιση

Η μείωση του κόστους δανεισμού των κρατών της ευρω-περιφέρειας και η τάση σύγκλισης με το κόστος δανεισμού των χωρών του πυρήνα αποτελεί το πρακτικό αποτέλεσμα της έμπρακτης αλληλεγγύης που επέδειξαν οι ηγέτες των 27 αλλά και της ταχύτητας με την οποία η ΕΚΤ άπλωσε τα έκτακτα μέτρα ρευστότητας.

Σχετικά άρθρα