Σε ποιες χώρες της ΕΕ οι εργαζόμενοι δουλεύουν από το σπίτι- Η κατάσταση στην Ελλάδα

Χαρακτηριστικό είναι ότι μεγάλες αποκλίσεις παρατηρούνται μεταξύ της Ανατολικής και της Δυτικής Ευρώπης.

Η Eurostat δημοσίευσε κάποια ενδιαφέροντα δεδομένα που δείχνουν το ποσοστό των Ευρωπαίων που συχνά δουλεύουν από το σπίτι τους.

Συγκεκριμένα, το 2018, το 5,2% των πολιτών ηλικίας 15-64 ετών εργαζόντουσαν συχνά από το σπίτι τους, στην ΕΕ. Αυτό το ποσοστό έχει μείνει σχετικά σταθερό στο 5% τα τελευταία δέκα χρόνια. Η Ολλανδία έχει το υψηλότερο μερίδιο εργαζομένων που δήλωναν ότι συνήθως εργάζονταν από το σπίτι, με 14%, το οποίο ακολουθούνταν στενά από τη Φινλανδία, στο 13,3%.

Τα ποσοστά των εργαζομένων που δούλευαν από το σπίτι είναι πολύ μικρότερα σε μέρη της Ανατολικής Ευρώπης και είναι η εν λόγω πρακτική είναι ουσιαστικά άγνωστη στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, όπου τα ποσοστά είναι μόλις 0,3% και 0,4% αντίστοιχα. Το ακόλουθο infographic δείχνει την κατάσταση σε ολόκληρη την ήπειρο και επίσης περιλαμβάνει τα ποσοστά στις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου- την Ισλανδία, την Ελβετία και τη Νορβηγία.

Η Eurostat δηλώνει ότι οι μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωποι τείνουν να εργάζονται από το σπίτι πιο συχνά σε σχέση με τους νεότερους. Το 2018, το 1,8% των εργαζομένων ηλικίας 15-24 ετών, δούλευαν από το σπίτι, σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σχέση με το 5% των εργαζομένων ηλικίας 25-49 ετών και το 6,4% των εργαζομένων ηλικίας 50-64 ετών που δούλευαν από το σπίτι, στην ΕΕ.