Σε Prodea Investments μετονομάζεται η Πανγαία

Η μεγαλύτερη ελληνική ΑΕΕΑΠ αλλάζει ονομασία μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών μεταβίβασης του ποσοστού που κατείχε η Εθνική Τράπεζα.

Σε Prodea Investments μετονομάζει η Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ, η μεγαλύτερη εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία (ΑΕΕΑΠ) στην Ελλάδα.

Η αλλαγή ονομασίας συνδέεται και με τις αλλαγές στη μετοχική συνθεση της εισηγμένης, όπως προέκυψαν μετά την πώληση του ποσοστού που κατείχε η Εθνική Τράπεζα.

Η αξία του χαρτοφυλακίου ακινήτων της εταιρείας, βασικός μέτοχος της οποίας είναι η Invel, κινείται πλέον κοντά στα δύο δισ. ευρώ.