Σε τροχιά ανόδου η MLS Πληροφορική

Σε τροχιά ανόδου η MLS Πληροφορική

Βελτίωση σε όλα τα οικονομικά μεγέθη της παρουσίασε η εταιρεία το πρώτο εξάμηνο του 2013.

Αύξηση 22% παρουσίασε ο κύκλος εργασιών της MLS Πληροφορική, καθώς ανήλθε σε 3,75 εκατ. ευρώ έναντι 3,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2012.

Τα κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 21% και ανήλθαν σε 805 χιλ. ευρώ έναντι 668 χιλ. ευρώ πέρυσι.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 2,32 εκατ. ευρώ έναντι 2,07 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2012 (αύξηση 12%), ενώ η καθαρή θέση διαμορφώθηκε σε 18,6 εκατ. ευρώ και τα ταμειακά διαθέσιμα σε 1,05 εκατ. ευρώ.

Με αφορμή τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της MLS κ. Ιωάννης Καματάκης σημείωσε: «Διανύουμε το τέταρτο συνεχόμενο ανοδικό τρίμηνο. Πιστεύουμε ότι ο ρυθμός ανάπτυξης θα ενταθεί τα επόμενα τρίμηνα. Μετά την αγορά των smartphones, η ΜLS στο τρίτο τρίμηνο που διανύουμε εισήλθε και στην αγορά των tablets με τέσσερα νέα μοντέλα. Εντείνουμε τις επενδύσεις μας σε έρευνα και ανάπτυξη και ετοιμάζουμε πολλά νέα προϊόντα με αιχμή του δόρατος την καινοτομία».

Για περισσότερα εταιρικά αποτελέσματα  εδώ