ΣΕΒ για τεχνητή νοημοσύνη: Κάθε ευρώ που επενδύεται αποδίδει επί 3,5 φορές – Οι 7 κίνδυνοι για τις εταιρείες

ΣΕΒ για τεχνητή νοημοσύνη: Κάθε ευρώ που επενδύεται αποδίδει επί 3,5 φορές – Οι 7 κίνδυνοι για τις εταιρείες
Photo: pixabay.com
Η βιώσιμη και ηθική χρήση της AI θα καταστεί προτεραιότητα για 70% των επιχειρήσεων μέσα στους επόμενους 12 μήνες.

Ιδιαίτερα ενδιαφέροντα στοιχεία για το πως οι ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να ωφεληθούν από την τεχνητή νοημοσύνη παρουσιάσει ο Οδηγός του ΣΕΒ για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η αναλυτική παρουσίαση της έρευνας θα γίνει σε εκδήλωση με τίτλο «Άνθρωποι και Επιχειρήσεις στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης», τη Δευτέρα 3 Ιουνίου 2024.

Μεταξύ άλλων, σημειώνεται πως στη λίστα με τα πρακτικά οφέλη για τις επιχειρήσεις από την εφαρμογή AI βρίσκουμε τα εξής:

 • 30% μείωση χρόνου αποθεματοποίησης
 • 30% λιγότερα ελαττώματα
 • 17% υψηλότερα περιθώρια κέρδους σε σχέση με ανταγωνισμό
 • 13% υψηλότερη κερδοφορία
 • 12% εξοικονόμηση καυσίμων
 • 10% μείωση χρόνου διάθεσης προϊόντων στην αγορά
 • 5%υψηλότερη αποδοτικότητα εξοπλισμού παραγωγής

Ακόμα, ο Οδηγός του ΣΕΒ αναφέρει πως

 1. Κάθε 1 ευρώ που επενδύεται στην AI αποδίδει επί 3,5 φορές
 2. Η AI προσφέρει απόσβεση επενδύσεων σε 14 μήνες
 3. Ο δείκτης Return on investment (ROI) διπλασιάζεται με ενσωμάτωση λύσεων AI.

Διοίκηση και Οικονομική Διαχείριση

Σχετικά με τις αλλαγές που επιφέρει η AI στη διοίκηση και την οικονομική διαχείριση των εταιρειών, σημειώνονται τα οφέλη από την ενσωμάτωση της AI, όπως:

 • Το 80% των όσων χρησιμοποιούν AI για τη λήψη αποφάσεων δηλώνει ικανοποιημένο
 • 9 στις 10 επιχειρήσεις που δημιουργούν νέα KPIs με AI καταγράφουν βελτιωμένες επιδόσεις
 • Το 13% των στελεχών διαπιστώνει  βελτίωση κερδών προ τόκων και φόρων με χρήση μηχανικής μάθησης (machine learning) για πρόβλεψη πηγών εσόδων και βελτιστοποίηση πωλήσεων
 • Το 80% των καθηκόντων των project management εκτιμάται πως θα υλοποιείται από ΤΝ μέχρι το 2030
 • Το 65% των προμηθευτών που χρησιμοποιούν AI προτιμά τις διαπραγματεύσεις με bots αντί για ανθρώπους

Σχετικά με τις προκλήσεις από τη χρήση της AI στη διαχείριση των επιχειρήσεων, η έρευνα σημειώνει 4 ζητήματα.

 1. Επένδυση στην κατάλληλη εφαρμογή AI για τις ανάγκες της επιχείρησης και τα κατάλληλα τεχνολογικά εργαλεία που τη στηρίζουν (πλατφόρμες cloud, IoT, κλπ)
 2. Διασφάλιση ποιότητας δεδομένων που τροφοδοτούν την AI
 3. Εξοικείωση Διοικητικής ομάδας με τις δυνατότητες τεκμηρίωσης λήψης αποφάσεων που παρέχει η AI
 4. Ανάπτυξη οριζόντιας ενδοεπιχειρησιακής εμπιστοσύνης στις αποφάσεις που λαμβάνονται με τη συνδρομή AI

Οι ευρύτερες προκλήσεις

Η έρευνα σημειώνει πως κάθε εφαρμογή AI σύνθετες τεχνο-κοινωνικές προκλήσεις, προσθέτοντας πως οι προσπάθειες ρύθμισης αφορούν τόσο την ανάπτυξη όσο και τις εφαρμογές της τεχνολογίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, αναφέρεται πως η βιώσιμη και ηθική χρήση της AI θα καταστεί προτεραιότητα για 70% των επιχειρήσεων εντός των επόμενων 12 μηνών.

Ακόμα, το 71% των πολιτών στις αναδυόμενες οικονομίες εκτιμούν πως η AI επιδρά ήδη θετικά στη δυνατότητα πρόσβασης σε πληροφορίες, στην υγεία, την εκπαίδευση και την εργασία

Αρχές ηθικής χρήσης

Η ΑΙ έχει θετικό αποτύπωμα όταν χρησιμοποιείται με διαφάνεια, με γνώμονα τη δημιουργία ωφέλιμης αξίας για το σύνολο, και σύμφωνα με αρχές της τεχνοηθικής, όπως:

 • Προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων (πχ ζωή, ελευθερία σκέψης και λόγου, δικαίωμα στην εργασία, εκπαίδευση, μη διάκριση, κλπ)
 • Διαφάνεια, επεξήγηση και λογοδοσία ως προς τη χρήση δεδομένων και την εφαρμογή της, ώστε οι χρήστες να γνωρίζουν πότε και πώς διαδρούν ή λαμβάνουν πληροφορίες από τέτοια εργαλεία, και την επίδραση που μπορεί να έχουν.
 • Προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας, αναγνωρίζοντας τους δημιουργούς και τα δικαιώματά τους.
 • Ασφάλεια των χρηστών και των δεδομένων τους, με τη χρήση αξιόπιστων και μη προκατειλημμένων συστημάτων και εφαρμογών ΤΝ.
 • Ποιότητα και ακεραιότητα δεδομένων που χρησιμοποιούνται από τους αλγορίθμους ΤΝ

Η έκθεση στη συνέχεια κάνει λόγο για το ρυθμιστικό πλαίσιο της AI, υποστηρίζοντας πως τα περισσότερα συστήματα AI  μπορούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση προκλήσεων της εποχής μας, μα κάποιες εφαρμογές μπορεί να δημιουργήσουν κινδύνους. Χρειάζονται, λοιπόν, ασφαλιστικές δικλείδες για την αποφυγή ανεπιθύμητων συνεπειών, και την ανάπτυξη μεγαλύτερης εμπιστοσύνης των πολιτών προς την AI.

Αυτό επιδιώκει η Πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI Act), εστιάζοντας στη διαχείριση κινδύνων που προκύπτουν από την ετερογένεια των εφαρμογών AI.

Όπως και σε άλλες ρυθμιστικές προσπάθειες για την AI ανά τον κόσμο, στόχοι της ΕΕ είναι:

 • η αποτροπή στρεβλώσεων και κινδύνων για τους πολίτες, την κοινωνία και την οικονομία
 • η ελαχιστοποίηση του βάρους συμμόρφωσης για τη χρήση ωφέλιμων μορφών AI
 • η διασφάλιση αποτελεσματικής εποπτείας των εν δυνάμει επικίνδυνων μορφών AI

Το 2023, 1 στις 3 ευρωπαϊκές επιχειρήσεις υιοθέτησε λύσεις AI, αύξηση 32% σε σχέση με το 2022. Εκτιμάται πως η διατήρηση του ρυθμού διείσδυσης θα προσθέσει  600 δισ. ευρώ στο ΑΕΠ της ΕΕ μέχρι το 2030.

Διαχείριση κινδύνων

Ο Οδηγός του ΣΕΒ καταλήγει λέγοντας πως οι κίνδυνοι που δημιουργεί η AI για μια επιχείρηση είναι πολυδιάστατοι, μα σε γενικές γραμμές έχουν να κάνουν με:

 1. Την προστασία της φήμης σε σχέση με την ασφάλεια και την καταλληλότητα των δεδομένων της, την έκθεση εργαζομένων, προμηθευτών και πελατών της, την κακόβουλη χρήση της AI, την αποφυγή «παραισθήσεων» στα αποτελέσματα της AI, κ.ά.
 2. Την τήρηση νομικών υποχρεώσεων που πηγάζουν από το ρυθμιστικό πλαίσιο, το οποίο υστερεί της ταχύτητας των τεχνολογικών εξελίξεων, θέτοντας προκλήσεις συμμόρφωσης.
 3. Τη διασφάλιση επάρκειας και ανάπτυξης ταλέντου για την ομαλή και ασφαλή εφαρμογή λύσεων ΑΙ, καθώς απαιτεί ένα μοναδικό σύνολο δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμογής στις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, η έκθεση κάνει λόγο για 7 βήματα διαχείρισης των κινδύνων από την εφαρμογή της AI

 • Συνεπής παρακολούθηση κανόνων συμμόρφωσης
 • Τακτική διεξαγωγή εσωτερικών ελέγχων
 • Συστηματική παρακολούθηση χρήσης όλων των εφαρμογών ΑΙ
 • Συνεργασία με εξειδικευμένους συνεργάτες
 • Διαμόρφωση εταιρικού πλαισίου διακυβέρνησης εφαρμογής AI
 • Εκπαίδευση και ενημέρωση χρηστών στην αναγνώριση και διαχείριση κινδύνων
 • Ανθρώπινη επαλήθευση αποτελεσμάτων, αποφάσεων και προτάσεων που παράγονται με AI

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ: