ΣΕΒ: Μόλις στο μισό η παραγωγικότητα των Ελλήνων εργαζόμενων σε σχέση με την κορυφή του ΟΟΣΑ

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η μελέτη του Οργανισμού ανέδειξε συγκεκριμένες εγχώριες παθογένειες που εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν την οικονομία.

 

Στο 50% του μέσου όρου των ανεπτυγμένων χωρών του ΟΟΣΑ διαμορφώνεται τόσο το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδας όσο και η παραγωγικότητα της εργασίας σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο εβδομαδιαίο δελτίο Οικονομικών εξελίξεων του ΣΕΒ. Συγκεκριμένα το 2017, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδας διαμορφώθηκε σε 24.189 δολάρια, ή στο 51% του σταθμικού μέσου όρου των ανεπτυγμένων χωρών του ΟΟΣΑ από 60% το 2000 και 70% το 2007.

Παράλληλα η παραγωγικότητα στην Ελλάδα (ΑΕΠ ανά ώρα εργασίας) μειωνόταν (από 35,4 δολάρια το 2007 σε 31 το 2017), ενώ στις ισχυρότερες χώρες του ΟΟΣΑ αυξήθηκε από 54,8 δολάρια το 2007 σε 59,2 το 2016.

Ο ΣΕΒ σημειώνει ακόμη ότι ο κάθε απασχολούμενος στην Ελλάδα εργάζεται 2018 ώρες το χρόνο (39 ώρες τη βδομάδα) όταν στις αναπτυγμένες χώρες του ΟΟΣΑ, ο κάθε απασχολούμενος δουλεύει 1763 ώρες το χρόνο (34 ώρες τη βδομάδα). Οι διαφορές αυτές, υποστηρίζει, αποτυπώνουν σε μεγάλο βαθμό την αναπτυξιακή υστέρηση της Ελλάδας, καθώς το πρότυπο ανάπτυξης είναι περισσότερο εστιασμένο σε κλάδους έντασης εργασίας απ’ ό,τι στις αναπτυγμένες χώρες του ΟΟΣΑ.

Σημειώνεται τέλος ότι από το 2000 και μετά η Τουρκία έχει διπλασιάσει το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, που ενώ το 2000 ήταν το μισό, σήμερα βρίσκεται στο ίδιο περίπου επίπεδο, εκείνου της Ελλάδας. Ταυτόχρονα, ο πληθυσμός της Τουρκίας έχει αυξηθεί την ίδια περίοδο κατά 13 εκατ. περίπου σε 80 εκατ., όταν ο πληθυσμός της Ελλάδας έχει παραμείνει στάσιμος σε 10 εκατ. περίπου.

Σχετικά άρθρα