Σημαντικές ζημιές για την ELFE Ελληνικά Λιπάσματα & Χημικά

Σημαντικές ζημιές για την ELFE Ελληνικά Λιπάσματα & Χημικά

Τα προβλήματα εφοδιασμού με φυσικό αέριο έπαιξαν ρόλο στην πτωτική πορεία της μεγαλύτερης ελληνικής βιομηχανίας χημικών.

Σημαντική μείωση του κύκλου εργασιών και μεγάλες ζημιές, για ακόμη μία χρονιά, κατέγραψε το 2012 η λιπασματοβιομηχανία ELFE Ελληνικά Λιπάσματα & Χημικά, καταγράφοντας έσοδα 144,46 εκατ. ευρώ, από 202,19 εκατ. ευρώ το 2011, μείωση κατά 28,6%.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη 28,81 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 30% περίπου, αλλά μετά την επιβάρυνσή τους με τις λοιπές λειτουργικές δαπάνες και έκτακτες, μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες προέκυψαν ζημιές προ φόρων 80,47 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 39% σε σύγκριση με τις ζημιές προ φόρων του έτους 2011.

Το τελικό αποτέλεσμα της χρήσης, μετά τον συνυπολογισμό αναβαλλόμενης φορολογίας, ήταν ζημιές 63,72 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 9,3% σε σύγκριση με τις αντίστοιχες ζημιές του 2011.

Τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης, που διαθέτει μεγάλη βιομηχανική μονάδα στην Καβάλα, μειώθηκαν λόγω των ζημιών σε 127,69 εκατ. ευρώ στις 31.12.2012, από 191,71 εκατ. ευρώ στις 31.12.2011 (-33,4%), αποτελώντας το 29,8% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων (428,66 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 300,97 εκατ. ευρώ κεφάλαια τρίτων).

«Οι έκτακτες, μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων απομειώσεων παγίων της τάξεως των 52 εκατ. ευρώ, ανήλθαν σε 84,03 εκατ. ευρώ», δήλωσε το στέλεχος των οικονομικών υπηρεσιών της εταιρείας Κυρ. Μπεχράκης, εξηγώντας ότι τα προβλήματα εφοδιασμού της επιχείρησης με φυσικό αέριο από τη ΔΕΠΑ το 2012, λόγω ανεξόφλητων οφειλών, δυσχέραναν την ομαλή παραγωγική λειτουργία της και οδήγησαν στη σημαντική μείωση του κύκλου εργασιών της και του μεριδίου της στην εγχώρια αγορά. Η επίτευξη συμφωνίας με τη ΔΕΠΑ στις αρχές του 2013 οδήγησε σε σταδιακή βελτίωση των επιδόσεών της, ωστόσο οι απώλειες συνεχίστηκαν, αλλά ελπίζεται ότι θα αναπληρωθούν από τον προσεχή Σεπτέμβριο, με την έναρξη της νέας καλλιεργητικής περιόδου.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε ακόμη: Διεθνής διάκριση για το αεροδρόμιο της Αθήνας