Σημαντική αύξηση στα κέρδη προ φόρων της ΔΕΗ

Διαμορφώθηκαν στα 109,3 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2014. 

Στα 109,3 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα κέρδη προ φόρων της ΔΕΗ για το πρώτο τρίμηνο του 2014, έναντι 45,1 εκατ. κατά την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Τα κέρδη ενισχύθηκαν και από δύο έκτακτους παράγοντες, που είναι η αναδρομική εφαρμογή της έκπτωσης στην τιμή του φυσικού αερίου για το δεύτερο εξάμηνο του 2013, σε συνέχεια της συμφωνίας μεταξύ ΔΕΠΑ και Gazprom (23,2 εκατ. ευρώ) καθώς και η επιστροφή 21,3 εκατ. ευρώ από την Αλουμίνιον του ομίλου Μυτιληναίου προς τη ΔΕΗ ύστερα από απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που θεώρησε ότι το μειωμένο τιμολόγιο πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας προς την Αλουμίνιον για το χρονικό διάστημα από τον Ιανουάριο 2007 έως τον Μάρτιο 2008 αποτελεί κρατική ενίσχυση.

Χωρίς αυτούς τους έκτακτους παράγοντες τα κέρδη προ φόρων θα ανέρχονταν σε 64,8 εκατ. ευρώ. Ο κύκλος εργασιών παρέμεινε ουσιαστικά στα ίδια επίπεδα, (1.488,9 εκατ. έναντι 1.486,8 εκατ. το 2013). Ο όγκος των πωλήσεων στην εσωτερική αγορά μειώθηκε κατά 367 γιγαβατώρες (2,9%), σε 12.130 GWh, λόγω της χαμηλότερης ζήτησης, η οποία οφείλεται κυρίως στις ήπιες θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Σε δηλώσεις του για τα αποτελέσματα τριμήνου ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Αρθούρος Ζερβός επισημαίνει μεταξύ άλλων τις επιτυχημένες χρηματοοικονομικές συναλλαγές της επιχείρησης (δανειακή σύμβαση ύψους 2,2 δισ.ευρώ, πενταετούς διάρκειας με τις ελληνικές τράπεζες για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων, έκδοση Ομολογιών ύψους 700 εκατ. ευρώ στις διεθνείς αγορές).

«Σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, οι στρατηγικές επιλογές της ΔΕΗ και τα μετρήσιμα επιτεύγματα ενισχύουν την αξιοπιστία της και τις προοπτικές της, γεγονός που αποτυπώθηκε και στην αναβάθμιση από την Standard & Poor’s της πιστοληπτικής ικανότητας της ΔΕΗ κατά 3 βαθμίδες από CCC σε Β», τονίζει ο κ. Ζερβός και καταλήγει: «Συνεχίζουμε να έχουμε ως προτεραιότητα την ολοκλήρωση επενδύσεων παραγωγής, με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας των μονάδων, την προώθηση των επενδύσεων σε ΑΠΕ καθώς και την επέκταση σε ξένες αγορές και άλλες δραστηριότητες, κυρίως μέσω συνεργασιών.»

Διαβάστε ακόμη: «Ηλεκτροσόκ» από την αύξηση στους λογαριασμούς της ΔΕΗ